Stevenshof - fietsknelpunten

Leiden is een echte fietsstad: twee van de drie Leidaren fietst dagelijks. En we doen het goed, want Leiden is de derde fietsstad van Nederland. De gemeente wil het fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken, onder andere met nieuwe, snelle en veilige fietsroutes en meer stallingen bij stations, in het centrum en in de wijken. Meer fietsen zorgt voor schonere lucht in de stad en voor een betere bereikbaarheid. Ook in uw wijk willen we het fietsen nog aantrekkelijker maken, samen met u.

Uw hulp nodig

In de Stevenshof zijn volop fietspaden aanwezig, op veel plekken vrijliggend en op belangrijke verkeerspunten voorzien van fietstunnels of fietsbruggen. Er zijn vast ook plekken waar u de verkeerssituatie als fietser minder veilig of prettig ervaart. Heeft u hier ideeën over? Dat horen wij graag van u.

Meld het fietsknelpunt

De gemeente heeft budget beschikbaar om fietsknelpunten op te lossen in uw wijk. Een fietsknelpunt kan een onlogische route zijn of een onveilige verkeersituatie. De gemeente heeft zelf ideeën waar het in de Stevenshof beter kan. Daarnaast hebben de wijkraad Stevenshof en de fietsersbond knelpunten aangegeven. Graag willen wij ook van u als inwoner weten wat u als fietsknelpunt ervaart.
Mail uw fietsknelpunt voor 1 juli 2019 naar verkeer@leiden.nl onder vermelding van ‘Fietsknelpunt Stevenshof’.

Vervolg

Op basis van de inbreng van alle partijen maakt de gemeente een lijst met de belangrijkste knelpunten. Afhankelijk van het aantal knelpunten bekijken we hoeveel we binnen het budget kunnen uitwerken. Dit koppelen we aan u terug in een brief. Nog dit jaar wil de gemeente de eerste knelpunten hebben opgelost.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Nol Karbet
Projectleider verbeteren fietsnetwerk Stevenshof