Steenstraat - onderhoud bestrating

Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Steenstraat.

Werkzaamheden

Op bepaalde plekken in de Steenstraat tussen de 1e Binnenvestgracht en de Morsstraat is bestrating van het trottoir aan onderhoud toe. De herbestrating wordt gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Als gevolg van deze werkzaamheden is het trottoir vier weken gedeeltelijk opengebroken. Omdat er verschillende ondernemers zitten gevestigd wordt er steeds op een kort stuk gewerkt. Om de hinder te beperken wordt de bestrating elke avond en in het weekend gedicht.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 7 januari 2019. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 1 februari 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd zodat de woningen en panden bereikbaar blijven voor voetgangers. Wij vragen u hiervoor om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer