Steenschuur - calamiteit riool (2021-061)

Met deze brief informeren wij u over de calamiteit rioolwerkzaamheden in de Steenschuur. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Tijdens de rioolinspectie bleek een scheur te zitten in één van de belangrijke putten in de Steenschuur. Deze put ligt in het begin van de rioolzinker, daarom moet de gemeente de put zo snel mogelijk herstellen.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 8 maart. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 26 maart. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer