Stationsweg - werkzaamheden (2021-245)

Op 13 juli jl. heeft de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan voor De Geus vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente Leiden, ontwikkelaar Sustay en bouwer Akor kunnen starten met de voorbereiding en uitvoering van dit nieuwbouwproject. Meer informatie over het project vindt u op www.degeuskomtnaarleiden.nl.

Met deze brief informeren we u over de aanpassing van de Stationsweg als voorbereiding op de start van de bouw van De Geus.

Aanpassing Stationsweg

Om tijdens de bouw van De Geus de bereikbaarheid van alle bestaande woningen, winkels, horeca en het (bus)station te garanderen, wordt een deel van de Stationsweg ter hoogte van het bouwterrein aangepast. Met deze aanpassing zorgen we ook dat het gebied veilig en leefbaar blijft. Begin oktober starten de werkzaamheden aan de Stationsweg.

Planning – 6 oktober start uitvoering aanpassing Stationsweg

Aannemer Dura Vermeer gaat het werk in opdracht van de gemeente Leiden uitvoeren in de periode van oktober 2021 tot en met augustus 2022. De uitvoering bestaat uit verschillende fases:

  • Fase 0: Nabij de Haverzakgang wordt in één nacht een kabeloversteek gerealiseerd door de Stationsweg.
  • Fase 1: In de eerste fase worden onder een deel van het Stationsplein werkzaamheden aan het riool en kabels en leidingen in de ondergrond uitgevoerd.
  • Fase 2: Vervolgens wordt in de tweede fase de weg verlegd. Zie de tekening hierboven.
  • Fase 3: In een lang weekend wordt de nieuwe rijbaan aangesloten op de bestaande rijbaan.
  • Fase 4: Als het verkeer over de omgelegde weg kan rijden, wordt in de laatste fase de huidige weg verwijderd en het bouwterrein in aanloop naar de bouw van De Geus met hekken afgesloten.

Informatieavond 5 oktober 2021

Op 5 oktober 2021 organiseren wij een fysieke informatieavond over de werkzaamheden aan de Stationsweg in het Golden Tulip-hotel, Schipholweg 3. Er kan gevraagd worden om een coronatoegangsbewijs.

Tijdens deze avond informeren wij u over de werkzaamheden aan het riool, kabels en leidingen, verlegging van de weg, planning en bereikbaarheid. De avond start met een presentatie over deze onderwerpen. Daarna kunt u tekeningen inzien en persoonlijk vragen stellen aan de medewerkers die voor u klaar staan.

Programma

19.00 uur              Inloop met koffie en thee

19.30 uur              Presentatie

20.00 uur              Tekeningen en vragen

21.30 uur              Einde

Aanmelden informatieavond

Om inzicht te krijgen in het aantal aanwezigen, vragen wij u zich aan te melden voor de informatieavond. Dit kan via stationsgebied@leiden.nl onder vermelding van ‘Aanmelding informatieavond Stationsweg’.

De BouwApp

U kunt via De BouwApp op de hoogte blijven van de voortgang van het project. In de app plaatst Dura Vermeer regelmatig updates over het project, kunt u uw tevredenheid aangeven of Dura Vermeer een bericht sturen. Scan de QR-code hiernaast en download de app via uw appstore. U kunt het project in de BouwApp vinden onder de naam ‘Stationsweg Leiden’.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Zeno Schütte, projectmanager gemeente Leiden                                                               
Stef Tersteeg, uitvoerder Dura Vermeer