Stationsplein 107 - Verlenging opvanglocatie Oekraïners (2023-173)

Met donaties van een aantal naaimachines, stoffen, garens van bewoners uit de wijk, hebben we een naaiatelier ingericht. Hier herstellen Oekraïense bewoners kleding of ontwerpen een nieuwe jurk. We zijn dankbaar voor dit soort mooie ideeën uit de wijk. Ideeën die voortkomen uit solidariteit met mensen in nood.

Wat gebeurt er op dit moment in de gemeente Leiden?

Leiden vangt op dit moment op verschillende locaties 600 Oekraïense ontheemden op. Ook worden er meer dan 100 Oekraïners bij particulieren thuis opgevangen. Een deel van de opvanglocaties die wij ingezet hebben, is slechts tijdelijk beschikbaar. Gelukkig kunnen we een aantal locaties langer inzetten voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Wij bekijken steeds de mogelijkheden in de stad om nieuwe opvanglocaties te realiseren. Daarnaast onderzoeken we met regiogemeenten de mogelijkheid om samen te werken in het realiseren van gezamenlijke opvanglocaties. In deze brief leest u hier meer over.

De opvanglocatie aan het Stationsplein blijft langer in gebruik

Vorig jaar informeerden wij u dat deze opvanglocatie voor één jaar wordt ingezet. Inmiddels weten we dat de opvanglocaties langer nodig zijn. Het is onduidelijk hoelang de oorlog in Oekraïne nog duurt. Hierdoor is het onbekend wanneer en of mensen terug kunnen keren naar hun moederland. Het opnieuw ontwikkelen van deze locatie is vertraagd. We verwachten dat de Oekraïense ontheemden tot eind april 2024 hier kunnen verblijven.

De woningnood is in onze regio heel hoog

Wij zoeken altijd naar extra mogelijkheden voor huisvesting. Om zo te voorkomen dat de druk op de krappe Leidse woningmarkt nog verder wordt opgevoerd. We doen ons best om woonruimte te vinden voor iedereen voor wie we als gemeente verantwoordelijk zijn. We zetten in op het vergroten van het (tijdelijke) woonaanbod. Met woningcorporaties maken we afspraken over versnelde huisvesting. Daarnaast treffen we voorbereidingen om aangewezen (kantoor)gebouwen in de stad om te bouwen naar (tijdelijke) woonruimtes.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief?
Stel ze via het sturen van een e-mail naar opvang@leiden.nl. Of neem telefonisch contact op via telefoonnummer: 14 071 en vraag naar Simone Eefting.

Vragen, meldingen of het aanmelden voor vrijwilligerswerk

Algemene vragen over de opvang van Oekraïners

Per mail: meldpunt.oekraine@leiden.nl

Algemene informatie vluchtelingen Oekraïne

Website: www.leiden.nl/oekraine

Contact gemeente

Telefoonnummer 14 071, keuze 4 (ma t/m vrij tussen 09:00 en 17:00 uur)

Politie, niet spoedeisend

Telefoonnummer 0900 88 44 (24/7 bereikbaar)

Spoedeisende hulp en noodsituaties

Alarmnummer 112

Wilt u vrijwilligerswerk doen?

Als u interesse heeft, kunt u zich het beste aanmelden via de website: www.leidenvrijwilligerswerk.nl van Incluzio. Op die manier is het voor ons mogelijk om de hulp zo goed mogelijk te coördineren.

We danken u voor uw ideeën, hulp en betrokkenheid en hopen opnieuw voor uw begrip voor deze situatie.

Met vriendelijke groet,
Wethouder Julius Terpstra