Stationsgebied - werkzaamheden aan kabels en leidingen (2020-257)

Naast de nieuwbouw van Lorentz, op de hoek met het Schuttersveld, komt een kantoortoren. Deze nieuwe toren is onderdeel van het naastgelegen pand, Lorentz. De bouw staat gepland voor medio 2021. De komende tijd vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats die alleen in deze periode van het jaar uitgevoerd kunnen worden. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden.

Verleggen kabels en leidingen

Van maandag 29 juni tot en met vrijdag 6 november worden verschillende kabels en leidingen verlegd op de hoek van het Schuttersveld en het Stationsplein. In deze periode is er een omleiding voor voetgangers en fietsverkeer en kunt u hinder ervaren door de werkzaamheden.
Taxi’s rijden een deel van deze periode over het Stationsplein. De woningen van Lorentz blijven te allen tijde bereikbaar. Dit geldt ook voor de afvalcontainers.

Wat gaan we doen en waarom?

Om de kantoortoren te realiseren worden een waterleiding en meerdere hoogspannings- en datakabels verlegd. De kabels en leidingen worden langs de bouwkavel gelegd. Ook vindt er een bodemsanering plaats op het gedeelte langs het Stationsplein. De locatie van de werkzaamheden vindt u in de afbeelding hieronder.

Wat merkt u van de werkzaamheden

Voor het creëren van een veilige situatie tijdens de werkzaamheden worden voetgangers en fietsverkeer gedurende de werkzaamheden omgeleid. Dit kan per fase verschillen. We proberen per fase de overlast van het omrijden te beperken. De omleiding wordt per fase duidelijk aangeven door borden.

Verder wordt gebruik gemaakt van graafmachines, vrachtauto’s (voor de afvoer en aanvoer van grond en materialen), materiaalcontainers, rijplaten en een bouwkeet. De werkvakken zijn afgezet met bouwhekken. Het is mogelijk dat u hinder ervaart door tijdelijke verkeersafzettingen, transportverkeer of geluidsoverlast. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze brief of tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer Wouter van Buizen.
Hij is bereikbaar via (06) 28750567 of per e-mail wouter.van.buizen@qirion.nl.

Voor informatie over het project stationsgebied kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente Leiden José Biewenga. Zij is bereikbaar via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

José Biewenga
Omgevingsmanager stationsgebied Leiden