Stationsgebied - sloopwerkzaamheden Octagon 2021-007

In vervolg op de vorige bewonersbrief informeren wij u hierbij over de over de werkzaamheden in de komende vier weken in verband met nieuwbouwproject Octagon.

Werkzaamheden

De werkzaamheden door aannemer Vlasman worden in een aantal fasen uitgevoerd. De eerste fase van inpandige sloopwerkzaamheden is inmiddels afgerond en fase 2 is gestart. De planning is als volgt:

Fase 2    Sloop van de gebouwen & bodemsanering   januari t/m maart 2021

Fase 3    Aanleg riolering                                             maart t/m april 2021

Fase 4    Start bouw                                                     vanaf juni 2021

Vooruitblik komende vier weken

De komende vier weken worden het voormalig ABN-AMRO kantoor en het schoolgebouw gesloopt met rupskranen. Het puin wordt op het werkterrein verzameld. Vanaf februari wordt gestart met de eerste transportdagen voor de afvoer hiervan. Op deze dagen vinden er meer transportbewegingen plaats, gemiddeld 2 transportbewegingen per uur.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden kunt u als gevolg van de kraanbewegingen trillingen voelen. Om dit te controleren en binnen de wettelijke grenswaarden te houden worden trillingsmeters geplaatst waarmee wij de trillingen monitoren. Daarnaast kunt u tijdelijk geluidsoverlast ervaren van de motoren van de kranen en het laden van vrachtauto’s.

Verruiming werktijden

Zoals u inmiddels heeft gemerkt werken wij op doordeweekse dagen langer door, namelijk tot 18.00 uur. Afgelopen zaterdag is er gewerkt van 8.00-16.00 uur. Op zaterdag 23 januari kunt u hetzelfde verwachten. Direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

De werktijdverlenging op doordeweekse dagen loopt nog tot en met 23 januari 2021. Na deze data gaan wij terug naar werken op doordeweekse dagen binnen de reguliere werktijden, te weten 7.00-16.00 uur.

Bouwverkeer en veiligheid

Voor de transporten

  • Alle aan- en afvoerstromen van bouwverkeer gaan via het Ballonpad en het Schuttersveld. We proberen zoveel mogelijk verkeersstromen via de Stationsweg te voorkomen.
  • Transporten die het werkterrein in- en uitrijden, worden begeleid door medewerkers.
  • Transporten worden zoveel mogelijk buiten de spitstijden uitgevoerd.
  • Gedurende deze fase is op het Ballonpad een veiligheidszone, afgezet met bouwhekken. Hier is er dus tijdelijk een smallere doorgang. Aan de Stationsweg is ook een veiligheidszone waarmee het trottoir smaller wordt.

Informatievoorziening en communicatie

Op de volgende manieren kunt u op de hoogte blijven:

  • Elke vier weken ontvangt u een brief met actuele informatie over de werkzaamheden die de vier weken daarop uitgevoerd worden. Bij ingrijpende wijzigingen ontvangt u een extra brief, zoals de brief van de werktijdverlenging.
  • Deze brief vindt u ook altijd geplastificeerd op het bouwhek aan de Stationsweg.
  • Naast de bewonersbrief Octagon, kunt u zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief Stationsgebied via de projectpagina van de gemeente Leiden www.leiden.nl/stationsgebied.

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze brief of tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de omgevingsmanager van Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. Ageeth ten Brink. Zij is bereikbaar via omgeving@vlasman.nl of 0172-495770.

Voor informatie over het project stationsgebied kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente Leiden José Biewenga. Zij is bereikbaar via www.leiden.nl/contact

Met vriendelijke groet,

José Biewenga
Omgevingsmanager stationsgebied Leiden