Stationsgebied - sloopwerkzaamheden en bouw Octagon 2020-388

Met deze brief informeren wij u over de start van de sloop- en bouwwerkzaamheden van het nieuwbouwproject Octagon. Het nieuwe gebouw Octagon komt op de plek van het oude kantoor van ABN AMRO aan de Stationsweg en de voormalige school aan het Ballonpad. De ontwikkeling van Octagon is onderdeel van de totale metamorfose van het stationsgebied tot een aantrekkelijk gebied waar wonen, werken, winkelen, reizen en verblijven samenkomen.

Start werkzaamheden

Om de nieuwbouw van Octagon mogelijk te maken, start de aannemer in opdracht van de gemeente begin november met de inpandige sloopwerkzaamheden. De sloop-en bouwwerkzaamheden die verricht worden voor de nieuwbouw van Octagon bestaan uit vier fasen en zullen enige impact hebben op de omgeving.

Wij houden u op de hoogte

Wij willen u zo goed mogelijk informeren tijdens de verschillende fasen waarin dit project plaatsvindt. U ontvangt daarom vanaf nu iedere maand een informatiebrief waarin u actuele informatie kunt lezen over de geplande werkzaamheden in de volgende maand en een overzicht van wat u op welk moment kunt verwachten. Bij ingrijpende wijzigingen ontvangt u een extra brief. Deze brief vindt u ook altijd geplastificeerd aan de bouwhekken.

Wat kunt u verwachten in fase 1?

Met deze brief informeren we u over fase 1 van de werkzaamheden. In deze fase start Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. met het inrichten van het werkterrein en de sanering van asbest. Daarnaast starten de sloopwerkzaamheden en demontage van herbruikbare bouwmaterialen. Deze werkzaamheden worden voor het overgrote deel inpandig uitgevoerd, waardoor de overlast voor omwonenden gedurende deze periode minimaal is.

Deze werkzaamheden starten op maandag 2 november en nemen naar verwachting twee maanden in beslag. Na de sloopwerkzaamheden zal in fase 2 gestart worden met bodemsanering. De sanering vind op enkele kleine plekken plaats onder het parkeerterrein van het voormalige ABN AMRO-gebouw. We informeren u over de voortgang in de volgende nieuwsbrief.

Circulair slopen

Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken heeft een circulaire visie op bouwen. Dat betekent dat zij zoveel mogelijk bestaand bouwmateriaal hergebruiken of aanbieden voor hergebruik. Om die reden worden de dakpannen van de oude school aan het Ballonpad kosteloos aangeboden aan geïnteresseerden. Bijvoorbeeld ter vervanging van uw kapotte pannen. Heeft u interesse…? Neem dan contact op met omgeving@vlasman.nl. Vlasman geeft dan aan wanneer deze opgehaald kunnen worden.

Bereikbaarheid en veiligheid

We vinden veiligheid en bereikbaarheid belangrijk. We leiden daarom zoveel mogelijk verkeersstromen via het Ballonpad en het Schuttersveld, om druk op de Stationsweg te voorkomen. Het in- en uitrijden van de voertuigen die bouwmaterieel aan- en afvoeren wordt begeleid. Ook worden de transporten zoveel mogelijk buiten de spitstijden uitgevoerd. Het Ballonpad blijft goed toegankelijk.

Planning

De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd:

Fase 1        Inpandige sloopwerkzaamheden, 2 november/december 2020

Fase 2        Sloop van de gebouwen & bodemsanering, januari/maart 2021

Fase 3        Aanleg riolering, maart/april 2021

Fase 4        Start bouw, vanaf juni 2021

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze brief of tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de omgevingsmanager Ageeth ten Brink van Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v.. Zij is bereikbaar via omgeving@vlasman.nl of 0172-495770.

Voor informatie over het project stationsgebied kunt u kijken op www.leiden.nl/stationsgebied of contact opnemen met de omgevingsmanager van de gemeente Leiden José Biewenga. Zij is bereikbaar via  j.biewenga@leiden.nl of 06 - 5 112 9073.

In december kunt u een uitnodiging verwachten voor een digitale informatieavond over fase 2. Graag zien we u daar tegemoet.

Met vriendelijke groet,

José Biewenga
Omgevingsmanager stationsgebied Leiden