Stationsgebied - nutswerkzaamheden Lorentz

Van 4 maart tot en met 7 juni 2019 vinden er verschillende  werkzaamheden plaats rondom het bouwproject Lorentz. Met deze brief informeren wij u hier over.

Werkzaamheden

Nutsbedrijven werken de komende tijd in de omgeving van Lorentz om het nieuwe gebouw te voorzien van benodigde aansluitingen op nutsvoorzieningen. Op precies te zijn: de werkzaamheden vinden plaats in het Ballonpad/ de Ballonstraat, het Ebel Magninpad, de Stationsstraat en het Stationsplein (zie het bijgesloten kaartje).

De nutswerkzaamheden bestaan uit:

  • Het leggen van riolering in het Ebel Magninpad;
  • Het aansluiten van Lorentz op stadswarmte;
  • Het aanbrengen van een warmte- en koude opslag (WKO) put in de Stationsweg en het aansluiten van leidingen hiervoor;
  • Het aanleggen van elektra, water en glasvezel rondom het hele gebouw Lorentz.

Routes

De belangrijkste verandering voor u als omwonende is dat het Ballonpad / de Ballonstraat versmald en verlegd zal worden in de richting van de school. Een smalle doorgang (‘bypass’) geeft gebruikers en hulpdiensten tijdens het overgrote deel van de werkzaamheden de mogelijkheid om het werkgebied te passeren. Enkele dagen zal de kruising Ballonpad / Ebel Magninpad geheel afgesloten zijn. Het Ebel Magninpad is tijdens de gehele periode afgesloten voor alle verkeer.

Werktijden en overlast

De werkzaamheden vinden in principe plaats tijdens reguliere werkuren, van 07.00 ’s ochtends tot ongeveer 17.00 uur ‘s avonds. De werkzaamheden hebben invloed op transporten voor de bouw van Lorentz. Bouwverkeer zal zo veel mogelijk buiten spitstijden ingepland worden. Om veilig van en naar de bouwplaats te komen, zullen incidenteel transporten plaatsvinden voor 7.00 uur ’s ochtends en na 20.00 uur ’s avonds. Hiervan kunt u hinder ondervinden. Waar nodig worden transporten begeleid door verkeersregelaars.

De werkzaamheden worden afgeschermd met een bouwhek. Geluidsoverlast en trillinghinder worden zoveel mogelijk beperkt. Alle partijen doen hun uiterste best om de planning van de werkzaamheden te halen. Er kunnen zich echter onverwachte omstandigheden voordoen, die maken dat de planning uitloopt. Denk aan negatieve invloeden van het weer of onvoorziene zaken in de ondergrond.

Vervolg project Lorentz

Tijdens de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen wordt Lorentz verder afgebouwd. Als het hele gebouw klaar is leveren bouwbedrijven Hurks en Van Wijnen het pand op aan de nieuwe eigenaren Syntrus Achmea. Oplevering en ingebruikname is gepland in het vierde kwartaal van 2019. Voor oplevering zal de gemeente de omliggende straten voorzien van bestrating en verlichting.   

Aanmelden update werkzaamheden

Omdat we ons realiseren dat de werkzaamheden invloed hebben op de omgeving, houden we u graag op de hoogte van de voortgang. Wilt u op de hoogte blijven van deze werkzaamheden? Dan kunt u zich aanmelden voor de regelmatige update door een e-mail te sturen naar Alexandra de Jong via a.de.jong2@leiden.nl. U ontvangt dan meer informatie over de status van de werkzaamheden, planning en gedetailleerde informatie over mogelijke overlast of afsluitingen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, neem dan gerust contact op met Alexandra de Jong via bovenstaand mailadres of 071-516 5995.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Hurks en Van Wijnen, betrokken nutspartijen en aannemers,

Wout van der Heijden
Projectmanager Stationsgebied