Stationsgebied - inloopavond De Geus

U ontvangt deze brief omdat u in (de buurt van) het stationsgebied woont. Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond op woensdag 4 september over De Geus, het nieuwste project in het Stationsgebied.

De Geus

De afgelopen periode heeft projectontwikkelaar Sustay, in samenwerking met OZ Architecten en Bioscopen Leiden, een duurzaam plan ontwikkeld voor de hoek van de Stationsweg en het Stationsplein. Op 5 juni zijn de contracten ondertekend om op deze plek een bioscoop met acht zalen, horeca, Jumbo City Store en een woontoren te realiseren, genaamd De Geus. De voorkeur gaat uit naar een publieke fietsenstalling onderin het gebouw in plaats van een parkeergarage voor auto’s. De Geus komt in de plaats van het gebouw waar nu de Jumbo, Burger King en het Kapperron zijn gehuisvest. Dit gebouw verkeert in slechte staat en wordt gesloopt.

Inloopavond

De gemeente, Sustay, OZ Architecten en Bioscopen Leiden willen u informeren over het plan. Hiervoor organiseren we de inloopavond, waar u alle gelegenheid heeft om de plannen te bekijken. Ook worden de planning en het vervolgproces toegelicht. De gemeente Leiden is aanwezig om het proces rondom het bestemmingsplan toe te lichten.

De inloopavond vindt plaats op:

  • Datum: woensdag 4 september 2019
  • Locatie: LEVEL, restaurant 5e etage, Bargelaan 180 (aan LUMC-zijde van het station)
  • Tijd: 18.00-21.00 uur (vrije inloop tussen deze tijden)

Graag vooraf aanmelden in verband met de voorbereiding en de catering via: www.degeuskomtnaarleiden.nl/aanmelden-bewonersavond.

Bestemmingsplan

Om De Geus te kunnen bouwen, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad zal dit nieuwe bestemmingsplan moeten vaststellen. Vandaar dat u nu de uitnodiging van de gemeente ontvangt: als het bestemmingsplan is vastgesteld is de ontwikkelaar of (nog aan te stellen) bouwer het eerste aanspreekpunt en zult u de informatie rechtstreeks van hen ontvangen.

Voorontwerp bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2019 het voorontwerp bestemmingplan vastgesteld. Dat is een eerste schets van het bestemmingsplan en extra bovenop de wettelijk verplichte stappen. Hiervoor is gekozen om u zo vroeg mogelijk de gelegenheid te geven om te reageren op het gemeentelijke voornemen om het bouwplan mogelijk te maken.

Reageren

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 26 juli 2019 tot en met 19 september 2019. Binnen deze termijn kunnen inspraakreacties worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt gepubliceerd op de website van de gemeente www.leiden.nl/inspraak. Op deze website vindt u ook een link om uw reactie in te sturen. Vermeld hierbij ‘De Geus’ en het zaaknummer Z/19/1410292. Ook kunt u een reactie per post indienen via Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

De inspraakreacties worden gebruikt voor de volgende stap: het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan. Daar kunt u ook weer op reageren. In de bijlage bij deze brief is het volledige proces van het opstellen van het bestemmingsplan weergegeven.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Meer informatie over het project De Geus vindt u op de pagina van de ontwikkelaar www.degeuskomtnaarleiden.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de informatieavond. Heeft u nu al vragen over bijvoorbeeld de verhuur van woningen of de manier van bouwen, neem dan contact op met Sustay via info@sustay.nl of (030) 7670046.

Met vriendelijke groet, mede namens Sustay en Bioscopen Leiden,

Wout van der Heijden
Projectmanager