Stationsgebied - Informatieavond start bouw Octagon (2021-204)

Eind mei zijn de sloopwerkzaamheden om de bouw van nieuwbouwproject Octagon mogelijk te maken, afgerond. De start van de bouw heeft door omstandigheden even op zich laten wachten. Vanaf maandag 23 augustus start bouwer JP van Eesteren met de bouw van Octagon in opdracht van ontwikkelaar Synchroon. Op dit moment wordt de riolering aangelegd op het terrein. Aansluitend verricht Vattenfal nog werkzaamheden aan de stadsverwarming. Graag informeren we u met deze brief over wat u de komende periode kunt verwachten.

Voorbereidende werkzaamheden

De direct omwonenden ontvangen uiterlijk begin augustus een brief van Fides Expertise BV, met daarin de uitnodiging voor een bouwkundige vooropname. Fides werkt in opdracht van JP van Eesteren. Vanwege de vakantieperiode zal Fides over een langere periode beschikbaar zijn voor het doen van vooropnames. Meer informatie leest u in de brief.

Start werkzaamheden op het bouwterrein

  • Vanaf maandag 23 augustus start JP van Eesteren met het inrichten van het bouwterrein.
  • Aansluitend wordt in de week van maandag 30 augustus gestart met het aanbrengen van damwanden.
  • Rond half september wordt gestart met het boren van de heipalen.

Informatieavond - donderdag 2 september

Wij nodigen u van harte uit voor een digitale informatieavond over de bouw van Octagon op donderdag 2 september. Tijdens deze avond informeren de gemeente Leiden, Synchroon en JP van Eesteren u hier verder over. Wat gaat er de komende periode gebeuren en wat gaat u daar, als omwonende, van merken?

Onderwerpen

Tijdens de bewonersavond komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Informatie over de bouw: Wat betekent dit precies? Waar gaat het over? Wat gaat er gebeuren?
  • Een doorkijk naar de werkzaamheden in het stationsgebied in 2021/2022.
  • Beantwoorden van vragen van omwonenden/geïnteresseerden.

Aanmelden informatieavond

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen we helaas alleen een digitale bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst vindt plaats via Microsoft Teams.

Datum:   donderdag 2 september 2021

Tijd:        19.30 - 21.00 uur

U kunt zich aanmelden via stationsgebied@leiden.nl onder vermelding van ‘Aanmelding informatieavond Octagon’. Uiterlijk dinsdag 31 augustus ontvangt u de agenda en de link voor MS Teams.

Meer informatie

Het duurt nog even voordat het donderdag 2 september is. Dus wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Stel uw vraag gerust via stationsgebied@leiden.nl of bel met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Meer informatie over het project Octagon vindt u op de pagina van de ontwikkelaar Synchroon www.octagonleiden.nl.

We zien u graag online op 2 september!

Met vriendelijke groet,

Bas Boeker                                              Henri van Dam

Projectmanager Stationsgebied                Directeur Synchroon