Stationsgebied - herinrichten Stationsweg (2021-054)

De omgeving rondom de Stationsweg en het Stationsplein is volop in ontwikkeling. Het gebouw Lorentz is inmiddels gerealiseerd. De sloop van het oude kantoor van ABN AMRO en de voormalige school aan het Ballonpad is gestart. In de loop van 2021 start hier de bouw van Octagon. Ook de nieuwbouw van De Geus, op de hoek van het Stationsplein en de Stationsweg waar nu supermarkt Jumbo zit, is in voorbereiding.

Deze projecten zijn allemaal onderdeel van de totale metamorfose van het stationsgebied tot een aantrekkelijk gebied waar wonen, werken, winkelen, reizen en verblijven samenkomen.

Met deze brief informeren we u over de voorbereidingen die de gemeente treft voor de nieuwbouw van De Geus en wat u daar als bewoner van gaat merken.

De Geus

De Geus wordt een multifunctioneel complex met een bioscoop, woningen, congrescentrum, horeca, supermarkt en een grote fietsenstalling. De behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad zal in april of mei van dit jaar plaatsvinden. Naar verwachting start de bouw van De Geus eind 2021 en duurt de bouw ongeveer drie jaar. Meer informatie over het project vindt u op www.degeuskomtnaarleiden.nl.

Aanpassing inrichting Stationsweg

Om de bereikbaarheid van alle bestaande woningen, winkels, horeca en het (bus)station tijdens de bouw te garanderen, wordt een deel van de Stationsweg ter hoogte van het bouwterrein aangepast. Met deze aanpassing zorgen we ook dat het gebied veilig en leefbaar blijft.

Planning - voorbereiding en uitvoering aanpassing Stationsweg

Voorbereidingen gestart

Medio 2021 starten de werkzaamheden voor het aanpassen van de Stationsweg. Tot die tijd treft de gemeente de benodigde voorbereidingen. In maart 2021 wordt een aantal aanvragen gepubliceerd onder Gemeenteberichten in de Stadskrant en op www.leiden.nl/stadskrant, zoals het voorlopig verkeersbesluit met daarin de voorgenomen verkeersmaatregelen op de Stationsweg en het Stationsplein en de aanvragen voor een kapvergunning en de omgevingsvergunning. Ook het verplanten van een aantal bomen wordt voorbereid.

Uitvoering start medio 2021

De start van de uitvoering hangt nauw samen met de voorbereidingen. Zodra de benodigde vergunningen zijn verleend en de aannemer die het werk uit gaat voeren, bekend is, start de uitvoering. De uitvoering bestaat uit verschillende fases:

Fase 1:  In de eerste fase worden onder een deel van het Stationsplein werkzaamheden aan kabels en leidingen in de ondergrond uitgevoerd.

Fase 2:  Vervolgens wordt in de tweede fase de weg verlegd. Zie de tekening op de voorzijde van deze brief.

Fase 3:  Als het verkeer over de omgelegde weg kan rijden, wordt in de laatste fase de huidige weg verwijderd en het bouwterrein in aanloop naar de bouw van De Geus met hekken afgesloten.

Bouw De Geus en Parkeerterrein Morssingel

De voorbereidingen van de bouw van De Geus zijn nog in volle gang. Deze brief gaat specifiek over de aanpassing van de inrichting van de Stationsweg. We zullen u op andere momenten informeren over de bouw zelf en de inrichting van het bouwterrein op het Parkeerterrein Morssingel.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

U kunt zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief over het Stationsgebied via de projectpagina www.leiden.nl/stationsgebied.

Met vriendelijke groet,

Bas Boeker
Projectmanager