Stationsgebied: gebiedsvisie Schipholweg

De gemeente gaat - in samenwerking met vele andere betrokkenen - een gebiedsvisie voor de Schipholweg opstellen. De gebiedsvisie gaat bijvoorbeeld over: Wat voor uitstraling moet de Schipholweg hebben? Hoe wordt het prettig wonen en werken aan de Schipholweg? Hoe maken we beter gebruik van de ligging nabij het station? Hoe vertalen we duurzaamheidsambities in concrete maatregelen?

Gebiedsvisie Schipholweg

Aanleiding voor de gebiedsvisie zijn enkele particuliere initiatieven om panden te herontwikkelen aan de Schipholweg en de ambitie om hier te verduurzamen.

De gebiedsvisie wordt de komende maanden ontwikkeld in samenwerking met eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg.

Het college van B en W heeft voor de gebiedsvisie drie vertrekpunten meegegeven:

  • functiemenging (van kantorengebied naar een gebied met een kantoor- en woonfunctie);
  • verduurzaming; en
  • verdichting.

Wilt u het Stationskwartier vertegenwoordigen?

Zoals gezegd wordt de gebiedsvisie voor de Schipholweg ontwikkeld in samenwerking met belanghebbenden. Bewoners van het Stationskwartier worden vertegenwoordigd door wijkvertegenwoordigers. Met hen bespreken wij de eerste conceptversie van de gebiedsvisie.

Het Stationskwartier heeft geen wijkvereniging. Daarom zoeken wij nu op deze manier enkele bewoners die het Stationskwartier eenmalig willen vertegenwoordigen, specifiek voor het project Gebiedsvisie Schipholweg.

Wilt u dat doen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Willemijn Simpson via w.simpson@leiden.nl. De eerstvolgende bijeenkomst is namelijk op 10 december in de avond.

Vooraankondiging inloopavond

Over de Gebiedsvisie Schipholweg organiseren wij in het nieuwe jaar een inloopavond. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een aparte uitnodiging.

Meer weten?

Heeft u nu al vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Willemijn Simpson via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Wout van der Heijden
Projectmanager