Stationsgebied - aanpassingen Morssingelterrein (2021-209)

Op 13 juli jl. heeft de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan voor De Geus vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente Leiden, ontwikkelaar Sustay en bouwer Akor kunnen starten met de voorbereiding en uitvoering van dit nieuwbouwproject. Meer informatie over het project vindt u op degeuskomtnaarleiden.nl.

Met deze brief informeren we u over de voorbereidingen die de gemeente treft voor de nieuwbouw van De Geus. Het gaat het om de aanpassing aan de Stationsweg en de herinrichting van het Parkeerterrein Morssingel.

Aanpassing Stationsweg

Om tijdens de bouw de bereikbaarheid van alle bestaande woningen, winkels, horeca en het (bus)station te garanderen, wordt een deel van de Stationsweg ter hoogte van het bouwterrein aangepast. Met deze aanpassing zorgen we ook dat het gebied veilig en leefbaar blijft. Begin oktober starten de werkzaamheden aan de Stationsweg. In september ontvangt u hier meer informatie over.

Tijdelijke herinrichting Parkeerterrein Morssingel

Een gedeelte van Parkeerterrein Morssingel wordt ingericht als bouwterrein voor De Geus. Dit betreft met name het deel waar momenteel de fietsenrekken staan. Fietsers kunnen als alternatief gebruikmaken van de Lorentz-stalling. De afgelopen maanden is met betrokken partijen, bewoners en ondernemers gesproken om te komen tot een voorlopig ontwerp voor de inrichting van het Morssingelterrein tijdens de bouw. 

Publicatie voorlopig verkeersbesluit

Op 5 augustus 2021 wordt het voorlopig verkeersbesluit met daarin de voorgenomen verkeersmaatregelen op het Morssingelterrein en de Haverzakgang gepubliceerd onder Gemeenteberichten in de Stadskrant en op www.leiden.nl/stadskrant. Ook ligt deze vanaf 5 augustus 2021 tot 17 september 2021 ter inzage in het Stadskantoor (Bargelaan 190, Leiden). Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Hoe u dat doet, leest u bij de publicatie onder Gemeenteberichten.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Bas Boeker

Projectmanager