Station Lammenschans - uitbreiding fietsparkeerplaatsen (2020-421)

Graag informeren wij u over de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen bij station Lammenschans. Het is een project waarbij ProRail en de gemeente Leiden intensief samenwerken om het huidige aantal fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte uit te breiden naar bijna 1500 plaatsen. Samen met de stallingsruimte in de overdekte stalling geeft dit meer dan voldoende capaciteit voor de toekomst, wat aansluit bij de voorziene reizigersgroei in het jaar 2030.

Nu een gebrek aan ruimte

De uitbreiding is nodig, omdat door het huidige gebrek aan ruimte fietsen vaak op plaatsen staan die daarvoor niet zijn bedoeld. Soms wordt de toegang tot het station geblokkeerd en heeft de stationsomgeving vaak een rommelige aanblik.

Het tekort aan stallingsruimte maakt het ook minder uitnodigend om met de fiets naar het station te komen en over te stappen naar het openbaar vervoer. De gemeente en ProRail kiezen, met steun van de provincie Zuid-Holland, voor een duurzame en leefbare stationsomgeving, waarbij het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt gestimuleerd.

Ontwerp

De ontwerpers van ProRail en gemeente Leiden hebben gezamenlijk een ontwerp gemaakt , waarbij de status van beschermd stadsgezicht uitganggspunt is geweest en waarin de structuur van het oorspronkelijke gebied behouden blijft. Ook is rekening gehouden met behoud van waardevolle bomen, groene aankleding en herstel van de eenheid van het plein.

Om tot het huidige ontwerp te komen, heeft afstemming plaatsgevonden met onder andere Rover, de Fietsersbond, de wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk en de groentenkiosk. Ook is gesproken met een aantal direct omwonenden. Hun punten zijn in het ontwerp meegenomen. Zij hebben onder andere aangegeven dat er aandacht moet zijn voor beplanting op het plein en veiligheid op de speelplaats.

Denkt u mee?

Omdat u als bewoner en/of gebruiker van de fietsenstalling als geen ander weet hoe de fietsenstalling en omgeving gebruikt worden, horen we ook graag van u wat u van het ontwerp vindt.

We willen benadrukken dat invloed op het ontwerp beperkt is. Dat heeft te maken met het feit dat de beperkte en zeer intensief gebruikte ruimte voor station Lammenschans moet voorzien in tal van functies. Dat maakt dat de basisinrichting van het plein uitgangspunt is en de speelruimte om mee te denken vooral gaat over de detailinrichting. Zoals de aankleding van het plein in de vorm van meubilair, de gewenste informatievoorziening, of bijvoorbeeld een voorkeur voor bepaalde planten in de groenstroken.

Doemee.leiden.nl

U kunt uw mening geven via doemee.leiden.nl. Daar wordt verder uitgelegd op welke punten binnen het ontwerp wel ruimte is voor invloed. Na registratie op dit online platform kunt u meedoen. Het invullen van de enquêtes en de open vragen kost ongeveer tien minuten. U kunt de vragen tot en met donderdag 10 december 2020 invullen. De opbrengst verwerken we in de volgende stap van het project, het definitief ontwerp.
Door de QR code met uw telefoon of tablet te scannen, komt u direct op de juiste pagina op doemee.leiden.nl terecht.
Op doemee.leiden.nl vindt u ook meer informatie over het project en kunt u zien welke stappen de komende maanden genomen worden om tot een definitief ontwerp te komen.

Telefonisch reageren?

Heeft u vragen over het voorlopig ontwerp die op doemee.leiden.nl niet worden beantwoord, of bent u niet in de gelegenheid om online uw mening te geven? Dan kunt u een afspraak maken voor telefonisch contact met het projectteam via de Projectondersteuning: Projectondersteuning.RIB@leiden.nl of (071) 516 54 60.
Krijgt u geen gehoor, dan is de lijn mogelijk bezet. Wilt u het dan op een later moment proberen? U kunt ook bellen naar het Klant Contact Centrum, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur, Leiden, keuze 4), en vragen of ze voor u een terugbelnotitie willen maken.

Verplaatsen hellingbaan en trap

Naast de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen zal ProRail op station Leiden Lammenschans nog een project realiseren: de verplaatsing van de hellingbaan en de trap naar het perron. ProRail wil ervoor zorgen dat de perrons goed toegankelijk zijn, zodat iedereen zelfstandig met de trein kan reizen. De huidige hellingbaan is te steil en voldoet niet, daarom komt er een volledig nieuwe hellingbaan. De planning voor dit project wordt op dit moment uitgewerkt. Zodra die bekend is, zal ProRail de omgeving hierover informeren.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u die stellen aan de Projectondersteuning, tel. (071) 516 54 60.

Met vriendelijke groet,

Maurice de Graaf
Projectleider