Statendijck - informatieavond

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het woningbouwplan Statendijck op aanstaande maandag 7 oktober tussen 18.30 en 20.00 uur in basisschool de Morskring aan de Damlaan 1.

Stand van zaken

Ouwehand Bouwen en Ontwikkelen is bezig met het woningbouwplan Statendijck aan de Lage Morsweg 26. Dit plan bestaat uit 14 grondgebonden woningen. Op 9 september heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan Statendijck vastgesteld. Dit bestemmingsplan is van 20 september tot en met 31 oktober in te zien op het stadhuis, het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Programma

De informatieavond kent een vrije inloop. Tijdens deze avond zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen over het bestemmingsplan te beantwoorden. Ook zullen er medewerkers van Ouwehand Bouwen en Ontwikkelen aanwezig zodat u vragen kunt stellen over het project.

Zienswijzen

In de periode van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Leiden (Postbus 9100, 2300 PC  Leiden) via www.leiden.nl/zienswijze of mondeling na afspraak via tel. 14 071 (Leiden, keuze 3). Vermeld hierbij het zaaknummer Z/19/1416577 en bestemmingsplan Statendijck.

Meer informatie

Meer informatie over het woningbouwplan Statendijck kunt u vinden op www.leiden.nl/statendijck.
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u vanaf aanstaande maandag contact opnemen met Anneke Fokkema via tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Wij zien u graag op 7 oktober!

Met vriendelijke groet
Bart van der Kamp
Projectmanager Statendijck
Gemeente Leiden