Start nieuwbouw Nieuweroord

Op dinsdag 10 juli jongstleden organiseerde de gemeente Leiden een informatiebijeenkomst om de werkzaamheden voor het bouwrijp maken de bouw van Nieuweroord toe te lichten. Maandag 1 oktober zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken afgerond.

Start bouw

Op woensdag 10 oktober a.s. start aannemer IBB Kondor met de bouw van 87 appartementen aan de Rijnsburgerweg in Leiden. De eerste paal wordt geplaatst door wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen) en door de heer Visser, kleinzoon van de oud-eigenaar van Nieuweroord.

Maatregelen

Op dinsdag 2 oktober is aannemer IBB Kondor gestart met de inrichting van het bouwterrein en zijn de bouwhekken geplaatst. Op twee locaties worden draaipoorten voor het bouwverkeer geplaatst op de bouwweg. De toegang tot de parkeerplaatsen en het Van Eijsingapark vanaf de zijde Oegstgeest voor ongeveer anderhalf jaar gesloten is voor het verkeer. Het Van Eijsingapark en de parkeerplaatsen blijven vanaf de Leidse kant wel toegankelijk voor al het verkeer.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Voor vragen over de bouw kunt u contact opnemen met aannemer IBB Kondor via het nummer (071) 3050500 of terecht op www.verbeterdebouw.nl.

Met vriendelijke groet,

Simone Eefting

Projectmanager Nieuweroord