Stand van zaken project Humanities Campus en herhuisvesting (2021-166)

De gemeente vindt het belangrijk dat u als bewoners van het Doelencomplex goed geïnformeerd blijft over de stand van zaken van het project Humanities Campus en de plannen voor herhuisvesting. De gemeenteraad heeft in 2017 en 2019 besluiten genomen voor de herontwikkeling van het gebied, waarbij het Doelencomplex verdwijnt.

Op 10 maart hebben wij u per brief geïnformeerd en vond er een online informatiebijeenkomst plaats over het aanbod dat De Sleutels u gaat doen voor verhuizing. Inmiddels zijn er nog een aantal verbeteringen aan het herhuisvestingsaanbod gedaan. Via deze brief wil de gemeente u nogmaals informeren over de laatste stand van zaken van het project en het herhuisvestingsaanbod.

Wij begrijpen van woningcorporatie De Sleutels dat zij het Sociaal Plan en het herhuisvestingsaanbod aan u voorleggen via een draagvlakmeting. De Sleutels heeft aan de gemeente verzekerd dat zij u voorafgaand alle gedetailleerde informatie verstrekken. Het feit dat u zich geplaatst ziet voor een gedwongen verhuizing moet voor u uiterst vervelend en emotioneel beladen zijn. We erkennen dat en doen er met de drie partijen alles aan om alle zorgen weg te nemen.

De gemeente, De Sleutels en de Universiteit Leiden hebben zich maximaal ingespannen om tot een goed Sociaal Plan en een zo goed mogelijk herhuisvestingsaanbod te komen. Met het ruime aanbod aan compensatiewoningen dat u wordt voorgelegd, inclusief ook de mogelijkheid om met urgentieverklaring naar een andere bestaande woning te kunnen verhuizen, wordt het mogelijk om alle bewoners naar een woning van hun keuze te laten verhuizen.

Op 8 juni jl. heeft het college van burgemeester en wethouders een brief naar de gemeenteraad van Leiden gestuurd over het project.  De brief en de bijlage omvat in detail de laatste stand van zaken over het project Humanities Campus en de herhuisvesting van de bewoners van het Doelencomplex. De gemeente Leiden wil graag deze brief met u delen. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact met mij opnemen.

Bel daarvoor naar de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Carlo Cornelis
Projectmanager