Stand van zaken herinrichting Boshuizerkade

Geachte heer, mevrouw,

Al jarenlang is de inrichting en de verkeerssituatie aan de Boshuizerkade en Ter Haarkade een veelgehoorde klacht uit de wijk. De klachten gaan onder andere over auto’s die te hard rijden, wat niet alleen geluidshinder maar ook gevaarlijke situaties kan opleveren voor weggebruikers en bewoners. De gemeente Leiden heeft sinds 2013 de wens om de Boshuizerkade te gaan herinrichten. De planvorming heeft echter enige tijd stilgelegen in verband met de bouw van de nieuwe wijk Churchillpark. Nu deze wijk klaar is, heeft de gemeente Leiden de planvorming van het project weer opgepakt.

Samenwerken voor een nieuwe inrichting

Sinds begin juli 2018 heeft de gemeente met bewoners, vertegenwoordigers en belangstellenden van de Boshuizerkade en aanliggende straten samengewerkt aan een plan om de Boshuizerkade opnieuw in te richten. In 2019 moet daaruit een verkeersveiliger en groenere straat ontstaan.

Presentatie Voorlopig Ontwerp

Dit plan heeft inmiddels geleid tot een Voorlopig Ontwerp (VO) dat we graag tijdens de projectenmarkt Leiden Zuidwest aan u willen laten zien. Voor de projectenmarkt heeft u eerder al een uitnodiging ontvangen.

Projectenmarkt Leiden Zuidwest noordelijke helft

Op deze markt willen we graag onze plannen toelichten. Ook een aantal betrokkenen uit de buurt die hebben meegewerkt aan dit ontwerp zijn aanwezig om toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom op:

Datum:               dinsdag 30 oktober 2018

Tijd:                   16:30-19:30 uur (vrije inloop)

Locatie:              Topaz Zuydtwijck, Aaltje Noorderwierlaan 50

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik hoop u op de projectenmarkt te zien,

Met vriendelijke groet,

F. Edeling

Omgevingsmanager Herinrichting Boshuizerkade