Stan Kentonstraat - aanbieden minicontainers

Samen met uw hulp kan het ophalen van huisafval in uw wijk zo goed mogelijk verlopen. Wilt u daarom rekening houden met de onderstaande aandachtspunten?

  • De minicontainers graag opstellen in een rij langs de weg. Zet ze dus niet achter elkaar of in een groep.
  • Blokkeer de in- en uitritten van de straten niet met minicontainers.
  • Als de aanbiedlocatie vol staat met minicontainers, wilt u dan de minicontainer aanbieden op de alternatieve aanbiedlocatie in uw straat?
  • Voor de vuilnisman is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat.
  • Parkeer uw auto niet op de aanbiedlocatie op de ophaaldag.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

De heer A. Erkoca
Cluster Beheer