Stadhuis - verbouwing (2020-020)

Vanaf januari 2020 starten de gemeente Leiden en aannemersbedrijf Du Prie bouw & ontwikkeling met de verbouwing van het stadhuis. Het nieuwe stadhuis wordt een duurzame en moderne werkomgeving voor het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en medewerkers van de gemeente. Ook is het straks een centrale ontmoetingsplek voor de stad en kan er ook weer getrouwd worden. Met het ontwerp ‘Hof van Leiden’ komt een stukje geschiedenis weer tot leven en wordt het stadhuis tegelijkertijd duurzamer en toekomstbestendig.

Werkzaamheden

Zoals u wellicht al heeft gezien, is de inrichting van de bouwplaats al gestart. In het kader van de veiligheid worden tijdens de verbouwing een gedeelte van het Stadhuisplein en een ruimte langs de gevel van het stadhuis aan de Vismarkt afgebakend als bouwplaats. De verbouwing van het stadhuis is vooral een interne verbouwing waarbij de binnenzijde opnieuw wordt ingedeeld. Wanden worden verplaatst, kozijnen worden opgeknapt en de volledige elektrotechnische installatie en werktuigbouwkundige installatie worden vernieuwd. Verder wordt de binnenzijde opnieuw netjes afgewerkt.  Daarnaast wordt de glazen overkapping van het atrium verwijderd en worden aan de Kapelstraat  een transformatorruimte en een toiletgebouw gebouwd. Tot slot worden de raadzaal, de gevel aan de Breestraat, de toren en het klokkenspel tegelijk gerestaureerd.

Planning

De bouwwerkzaamheden vinden plaats tussen 06.45 uur en 16.30 uur. Deze werkzaamheden nemen ruim 1.5 jaar in beslag en naar verwachting opent het stadhuis in het najaar 2021 weer haar deuren. Samen met aannemer Du Prie bouw & ontwikkeling proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Een verbouwing gaat echter gepaard met enige overlast door bouwverkeer en geluid. Uiteraard zullen we dit zoveel mogelijk beperken, maar wij vragen hiervoor wel uw begrip. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Informatie

Graag willen wij u persoonlijk informeren over de verbouwing en wat u hiervan zult merken tijdens een informatiebijeenkomst. De uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.
Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.
Voor praktische vragen over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met aannemer Du Prie, tel. (071) 522 29 19.


Met vriendelijke groet,

Jan Hendrik Vos
Projectmanager verbouwing stadhuis
Gemeente Leiden