Stadhuis - nieuwsbrief verbouwing 2 (2020-357)

De tweede nieuwsbrief

Sinds de zomervakantie zijn we weer volop bezig. Vanaf de buitenkant is dit misschien niet goed te zien, maar in het stadhuis zijn de veranderingen goed zichtbaar. Gezien de huidige RIVM-richtlijnen blijft de communicatie over het stadhuis beperkt en kunnen we nog geen mensen toelaten. Graag zouden wij u als direct omwonende op termijn wel een keer meenemen in het stadhuis. Zodra dit mogelijk is informeren wij u hierover.

Even voorstellen

“Hallo, ik ben Onno Innemee en namens Du Prie uitvoerder voor de verbouwing van het stadhuis. Ik ben samen met mijn collega verantwoordelijk voor de totale uitvoering en stuur daarmee een team van circa 25 man aan. Ik ben al 20 jaar als uitvoerder werkzaam en doe dit met veel plezier. Dit project is voor ons een flinke uitdaging omdat de ruimte beperkt is en in de directe omgeving veel bedrijven zitten. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met hun bedrijfsactiviteiten. Soms is dat lastig omdat wij vaak materialen aan en af moeten voeren. Vooralsnog loopt dit goed. Wij proberen de omwonenden bij noemenswaardige activiteiten via de omgevingsmanager goed te informeren.”

Wat is er de laatste tijd allemaal gebeurd?

De grootste sloopwerkzaamheden zijn voor de zomervakantie afgerond met als hoogtepunt het verwijderen van het dak van de binnentuin (de Binnenhof). De binnentuin wordt daarmee weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
Aan de kant van de steeg nabij Bagels en Beans wordt een uitbouw gerealiseerd waar ook een nieuwe lift wordt geplaatst. De fundering van deze uitbouw is nu gereed.
De eerste fase van het herstel van de gevel aan de Breestraat is afgerond en dit deel is inmiddels vrij van steigers. U kunt nu een goed beeld krijgen van de herstelwerkzaamheden die hebben plaatsgevonden.
Rondom de toren staat inmiddels een steiger en er is gestart met het constructieve herstel, met als doel de klokken terug te hangen, naar verwachting in december 2020. In de binnentuin staat inmiddels ook een steiger, waarmee diverse herstelwerkzaamheden aan de binnenkant worden uitgevoerd.

Leuk om te weten: herstel eerste fase gevel Breestraat

Allereerst worden gebreken hersteld die tot schade kunnen leiden. Het volledige voegwerk wordt vervangen en het natuursteen wordt hersteld. Het reinigen van de gevel is ook een belangrijk onderdeel, want dat is natuurlijk goed zichtbaar. In het voortraject heeft een speciale commissie van experts, aan de hand van een aantal proefvlakken, verschillende methoden getest. Laserreiniging levert voor de toegepaste types zandsteen ‘Bentheimer’ én de ‘Obernkirchner’ het beste resultaat en kan zonder risico op schade uitgevoerd worden. Inmiddels is de eerste fase gereinigd en zijn we gestart met de tweede fase

Doorkijk

Aan de binnenzijde van het gebouw vinden alleen op de begane grond nog sloopwerkzaamheden plaats. Intussen zijn we ook begonnen met het weer opbouwen van de binnenkant. Dit betekent dat tussenwanden worden geplaatst en de installateur bezig is met de aanleg van alle technische voorzieningen (zoals elektra, verwarming en koeling). Ook worden de stalen buitenramen aan de kant van de binnentuin nagelopen en hersteld op de plekken waar dit nodig is.
Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, staat er af en toe een kraan, een vrachtwagen of een container langs de buitenranden. Dit moeten we op deze manier doen omdat er binnen de bouwhekken te weinig ruimte is. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de directe omgeving. Indien u toch last ondervindt, schroom niet om omgevingsmanager Francis Nauman te bellen (06-24913043) of uitvoerder Onno Innemee aan te schieten.

Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

In het kader van duurzaamheid is dit de laatste keer dat wij deze nieuwsbrief op papier verspreiden. Wilt u op de hoogte blijven over de verbouwing van het stadhuis? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan verbouwingstadhuis@leiden.nl.