Stadhuis - nieuwsbrief verbouwing 1 (2020-287)

Als bijlage bij deze brief (of, wanneer u online leest, hieronder) ontvangt u de eerste nieuwsbrief over de verbouwing van het stadhuis. In deze nieuwbrief informeren wij u onder andere over de stand van zaken van de werkzaamheden, geven wij u een inkijk in de bijzondere dingen die er gebeuren en stellen wij een projectteamlid aan u voor.

Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief ontvangt u op papier, maar de volgende nieuwsbrieven zullen digitaal verzonden worden. Wilt u op de hoogte blijven over de verbouwing van het stadhuis? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan verbouwingstadhuis@leiden.nl.

Achtergrondinformatie

In 2020 en 2021 wordt het stadhuis grondig verbouwd. De verbouwing doen we duurzaam. We besteden veel aandacht aan recycling, energiezuinigheid en de historische waarde van het gebouw. Na de verbouwing wordt het stadhuis een werkplek die samenwerking met en voor de stad stimuleert. Er kunnen dan bijna drie keer zoveel medewerkers werken als in de huidige situatie. In het vernieuwde stadhuis zitten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Ook is het een trouwlocatie en een centrale ontmoetingsplek voor de stad. Tegelijkertijd met de verbouwing van de binnenkant van het stadhuis worden verschillende restauratiewerkzaamheden verricht aan de raadzaal, gevel, toren en carillon van het stadhuis.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een bericht via e-mailadres verbouwingstadhuis@leiden.nl.

Voor praktische vragen over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met aannemer Du Prie via (071) 522 29 19.

Met vriendelijke groet,

Jan Hendrik Vos
Projectmanager Verbouwing stadhuis
Gemeente Leiden

De eerste nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u als direct omwonende de eerste nieuwsbrief over de renovatie van het stadhuis in Leiden. Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken van het project, maar ook een doorkijk geven naar de aankomende werkzaamheden en mogelijke evenementen rondom het stadhuis. We benoemen hierbij niet alleen de werkzaamheden die u zelf kunt ervaren, maar geven u ook een inkijk in welke bijzondere dingen er binnen de bouwhekken gebeuren.

Ook stellen we telkens een nieuw teamlid voor die aan dit project werkt. Hij/zij geeft een nadere uitleg over zijn/haar rol en verantwoordelijkheden. Voor u een leuke manier om nader met ons kennis te maken.

Even voorstellen

Hallo, ik ben Francis Nauman en ben sinds 1 juli als omgevingsmanager werkzaam bij de renovatie van het stadhuis.

In deze rol ben ik het aanspreekpunt voor de buurt en de interne collega's. Maar ook zorg ik ervoor dat relevante informatie tijdig bij u terecht komt. Zo ben ik ook degene die zorgdraagt voor de inhoud van deze nieuwsbrief. Ik

heb enorm veel zin in deze nieuwe klus en heb al een aardige indruk gekregen van dit prachtige pand en zijn omgeving. Wilt u met mij contact opnemen, dan kan dit via 06-24913043 of f.nauman@leiden.nl.

Wat is er de laatste tijd allemaal gebeurd?

De afgelopen tijd zijn we vooral bezig geweest met diverse inpandige sloopwerkzaamheden. Aangezien het pand uit één betonnen geheel bestaat, is het geluid in het hele pand te horen.

Aan de Breestraatzijde wordt er druk gewerkt aan het herstel van de gevel naar de oude staat. Dit gebeurt in drie fasen. Op dit moment zijn we bezig met de eerste fase (het middendeel). Hierna start de tweede fase (zijde Koornbrugsteeg) en vervolgens de derde fase (andere zijde). Bij elke fase worden de voegen gerepareerd, beschadigde ornamenten hersteld en de gevel gelaserd om de vervuilde plekken te verwijderen zonder dat er schade ontstaat. In de volgende nieuwsbrief gaan we hier verder op in. Langs de hoge toren wordt een steiger gebouwd. Via deze steiger willen we straks in het bovenste deel van de toren constructief herstel uitvoeren zodat de nieuwe beiaardiersruimte goed en weer veilig in gebruik kan worden genomen.

De randvoorwaarden voor de nieuwe raadzaal worden op dit moment opgesteld. Het inpassen van nieuwe technieken in een oude situatie is een flinke uitdaging.

Leuk om te weten: oude daklichten gevonden!

In het plafond langs de oude binnentuin zaten volgens de oude ontwerptekeningen van architect Blauw acht daklichten. Omdat waarschijnlijk direct bij de start van de bouw deze daklichten dichtgemaakt waren, was de vraag of die er daadwerkelijk nog zaten. En ja, we hebben de daklichten terug kunnen vinden.

Doorkijk

De verwachting is dat de grote sloopwerkzaamheden duren tot 31 juli 2020. Hierna gaat de aannemer met zomervakantie tot 17 augustus 2020. In deze vakantieperiode kan het zijn dat er nog installatiewerkzaamheden plaatsvinden.

Binnenkort wordt ook gestart met de demontage van het glazen atriumdak over de binnentuin. Deze werkzaamheden duren in totaal 4 weken. Van 27 t/m 31 juli 2020 staat er langs de Vismarkt een grote kraan die de diverse onderdelen over het stadhuis tilt.

De funderingspalen van de uitbouw (ter hoogte van Bagels en Beans) zijn gerealiseerd en vanaf 20 juli starten we met de kelder, de funderingsbalken en de vloer. Deze werkzaamheden duren ongeveer tot medio september.

Vanaf 20 juli 2020 verwachten we dat de eerste fase van de voorgevel gereed is en gestart kan worden met fase twee. Hiervoor dient de steiger omgezet te worden.

Nadat de steiger langs de toren is opgebouwd, starten we met de eerste herstelwerkzaamheden. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2021 gereed zijn. Hierna worden de gerenoveerde klokken terug geplaatst en hiermee het carillon hersteld.

Volgende nieuwsbrief

Graag informeren wij u in de volgende nieuwsbrief over de voortgang van de werkzaamheden en stellen we Onno Innemee aan u voor. Hij is de uitvoerder van Du Prie bouw & ontwikkeling en houdt zich bezig met de interne verbouwing en herstel van de toren en het carillon. Deze nieuwsbrief versturen wij in september.