Stadhuis e.o. - stadhuisverbouwing in juli en augustus (2020-263)

In januari is aannemersbedrijf Du Prie Bouw & Ontwikkeling gestart met de werkzaamheden als voorbereiding op de verbouwing van het stadhuis. Omdat de werkzaamheden voor een groot deel binnen plaatsvinden, zijn deze minder zichtbaar. Graag informeren wij u over de werkzaamheden die in de komende periode buiten zullen plaatsvinden.

Week 29 (6 – 10 juli)

Er worden schroefinjectiepalen in de grond geboord. Ten behoeve hiervan worden de nodige materialen en materieel aangevoerd en binnen het bouwterrein opgeslagen. De palen worden via een elektisch aangedreven kurkentrekker in de grond geboord. Stukje voor stukje wordt een stalen buis, met schroefpunt, de grond ingedraaid. Dit gebeurt rustig en beheerst. Hierbij worden geen noemenswaardige trillingen en of zettingen veroorzaakt. Geluidoverlast is niet of nauwelijks aan de orde. De stalen buizen worden ongeveer 15 meter de grond in gedraaid. Als de buis op de gewenste diepte is, wordt deze gevuld met betonmengsel. Vervolgens zal men aanvangen met de volgende paal. Zo worden er 33 palen gemaakt. De werkzaamheden duren ongeveer zes werkdagen.

Week 30 (13 – 17 juli)

Op het maaiveld, dit is ongeveer de hoogte van de openbare weg, wordt in het zand de helft van een kelder gemaakt. Het is een ondiepe kelder voor het trafogebouw. Daarvoor wordt wandbekisting opgesteld waarin de wapening voor in het beton wordt aangebracht. Na het aanbrengen van de wapening wordt de tegenzijde van de kist gesloten. Hierna kan de kist, die de wanden gaat vormen, worden volgepompt met beton. De dag na het betonstorten wordt de bekisting verwijderd en moet het beton tijdens de bouwvakantie uitharden om voldoende sterk te gaan worden.

Week 34 (10 – 14 augustus)

Nadat de kelderwanden voldoende hard zijn, wordt begonnen met het afzinken van de kelderwanden. Dit betekent dat in de kelder de grond verwijderd wordt tot net onder de wand. Hierdoor zakken de kelderwanden d.m.v. het eigen gewicht vanzelf naar beneden (=afzinken). Het verwijderen van de grond gaat door totdat de wanden precies op de juiste hoogte in de grond zijn aanbeland. Na het afzinken wordt er onder in de kelder tussen de wanden wapening aangebracht en kan de keldervloer worden gestort. Deze werkzaamheden nemen ongeveer acht werkdagen in beslag. Hierna kan het tweede deel van de kelder worden gemaakt. Dit doen wij via traditionele ontgraving tot de juiste diepte van onderkant keldervloer. Hierna start de betonbouwer met het maken van de keldervloer en aansluitend de wanden. Nadat de kelder klaar is, wordt deze weer rondom aangevuld met zand. Om een goed beeld te krijgen van hoe een afzinkkelder wordt gemaakt, kunt u het volgende filmpje bekijken.

Achtergrondinformatie

In 2020 en 2021 wordt het stadhuis grondig verbouwd. De verbouwing doen we duurzaam. We besteden veel aandacht aan recycling, energiezuinigheid en de historische waarde van het gebouw. Na de verbouwing wordt het stadhuis een werkplek die samenwerking met en voor de stad stimuleert. Er kunnen dan bijna drie keer zoveel medewerkers werken als in de huidige situatie. In het vernieuwde stadhuis zitten het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Ook is het een trouwlocatie en een centrale ontmoetingsplek voor de stad. Tegelijkertijd met de verbouwing van de binnenkant van het stadhuis worden verschillende restauratiewerkzaamheden verricht aan de raadzaal, gevel, toren en carillon van het stadhuis.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een bericht via het contactformulier.

Voor praktische vragen over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met aannemer Du Prie via (071) 522 29 19.

Met vriendelijke groet,

Jan Hendrik Vos
Projectmanager Verbouwing stadhuis