Spreeuwenplaats - herbestrating (2022-246)

Met deze brief informeren we u over werkzaamheden, die starten op maandag 14 november. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Delen van de rijbaan en parkeervakken tussen de huisnummers 2 tot en met 8 en het voetpad ter hoogte van de Mussenplaats is aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Dit doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal vervangen we door nieuw.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 14 november. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 25 november. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden (tussen 7.00-16.00 uur) kan er hinder zijn, maar uw woning blijft bereikbaar. Wilt u overhangend groen, plantenbakken, bankjes etc. verwijderen, voordat de werkzaamheden beginnen?

Parkeren

Omdat de parkeervakken opnieuw bestraat worden, gaan we parkeerverboden plaatsen. Wilt u uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren?

Vragen?

Hebt u vragen over van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Hebt u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor L. Boer, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

H. Algezaeiry

Projectcoördinator Cluster Beheer