Sparrenrode - Herbestrating (2023-042W)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Sparrenrode. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Delen van de rijbaan, parkeervakken en voetpad zijn aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 6 maart. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 14 april. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan en het voetpad voor een deel afgesloten voor al het verkeer. Uw woning is tijdens de werkzaamheden niet met de auto bereikbaar. Om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te behouden werken we in fases:

  • Fase 1 van maandag 6 maart tot vrijdag 10 maart
  • Fase 2 van maandag 13 maart tot vrijdag 17 maart
  • Fase 3 van maandag 20 maart tot vrijdag 31 maart
  • Fase 4 van maandag 3 april tot vrijdag 14 april

Parkeren

Omdat de parkeervakken ook opnieuw bestraat worden, gaan we parkeerverboden plaatsen. Wilt u uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren.

Tijdelijk andere plek aanbieden huisvuil

Het huisvuil moet tijdelijk op een andere plek worden aangeboden. U kunt uw minicontainer op de bestaande aanbiedlocaties langs de rondweg Condorhorst (nabij speelveld) en op de Bosrode aanbieden. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

H. Algezaeiry

Projectcoördinator Cluster Beheer