Soembastraat - onderhoud bestrating (2020-035)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden in de Soembastraat. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Het trottoir aan de even zijde is aan groot onderhoud toe en wordt opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van de aanwezige trottoirtegels. Kapotte tegels vervangen we door nieuwe.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart op maandag 17 februari. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 21 februari. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de trottoirtegels worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar.
Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,


Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer