Snelliusplaats - Ontwerp Snelliusplaats en juiste tekening (2022 - 156)

U heeft vorige week van ons een brief ontvangen waarin de nieuwe inrichting van de Snelliusplaats is aangekondigd. Per abuis is daar de verkeerde ontwerptekening bijgevoegd waarop de parkeerplaatsen niet werden aangegeven. Hierbij treft u de juiste tekening aan die correspondeert met de inhoud van de brief. Mocht deze ontwerptekening vragen bij u oproepen kunt u contact opnemen via mijn mailadres j.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden, tel. 14071 – keuze 4 (maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 – 16.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

John van Velzen
Projectleider Vergroening en Participatie