Sitterlaan, Zeemanlaan - ondergrondse containers

Om Leiden nog schoner en mooier te maken gaat de gemeente Leiden dit jaar over tot het vervangen van de minicontainers voor restafval door ondergrondse restafvalcontainers.

Ondergrondse restafvalcontainers in de hele wijk

Naar aanleiding van de problemen in de wijk met het inzamelen voor restafval (auto’s staan geparkeerd op de aanbiedlocaties, moeilijke bereikbaarheid van de inzamelwagen en het niet goed aanbieden van de minicontainers), gaan wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het gebied, begrensd door Sitterlaan, Lammenschansweg, Zeemanlaan en Lorentzkade, te voorzien van ondergrondse restafvalcontainers. Het GFT- afval zal op de huidige manier worden ingezameld. In de stad zijn er namelijk geen ondergrondse containers voor GFT-afval.

Keuze van containerlocaties

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor de plaatsing van ondergrondse containers. De locaties worden momenteel onderzocht en u ontvangt t.z.t. een brief met daarin de voorgestelde locaties. Als toekomstige gebruiker van deze ondergrondse containers bent u in de gelegenheid te reageren op deze locaties.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer