Singelparkbruggen - Zijlpoort

Leiden werkt aan een lang, mooi en aaneengesloten stadspark rond de historische singels: het Singelpark! Deze bruggen zorgen voor de verbinding tussen de verschillende parkdelen en maken een aaneengesloten parkroute mogelijk. Aannemer Dura Vermeer start in oktober met de aanleg van zes nieuwe bruggen in het Singelpark.

Start werkzaamheden

Vanaf maandag 7 oktober start de aannemer, op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur,  met de aanleg van de Loviumbrug bij de Zijlpoort en de Binnenoostsingelbrug bij de Haven en het Ankerpark. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Inrichten bouwterrein naast de Zijlpoort en op de Binnenoostsingel / Havenkade;
  • Bouw van funderingen zijde Zijlpoort, Binnenoostsingel en in het Ankerpark;
  • Montage en afbouw van de stalen bruggen;
  • Afbouw van de omgeving; o.a. straat- en metselwerk.

De bouw van de funderingen duurt waarschijnlijk 14 weken. De bruggen zelf  worden eind januari 2020 (Binnenoostsingelbrug)  en half maart 2020 (Loviumbrug) geplaatst. Daarna vinden er afrondende werkzaamheden plaats. Over de planning van deze werkzaamheden informeren we u tijdig via o.a. de Bouwapp, Stadsnieuws en informatieborden in de omgeving. 

Toelichting werkzaamheden

De werkzaamheden voor de bouw van de funderingen bestaan onder andere uit: graafwerk, het trillingsarm heien van stalen buispalen voor de Binnenoostsingelbrug, het boren van boorpalen voor de Loviumbrug en het storten van de betonnen fundering. Voor de Loviumbrug worden voorafgaand aan de heiwerkzaamheden aan de kant van de Zijlpoort gaten in de bestaande fundering van de kademuur geboord op de plekken waar de palen moeten komen.

Toelichting werkzaamheden Binnenoostsingelbrug

Voor de Binnenoostsingelbrug worden alleen palen in het Ankerpark aangebracht. Aan de kant van de Binnenoostsingel wordt de fundering van de brug op de bestaande fundering van de kademuur gemaakt. De Binnenoostsingelbrug en Loviumbrug, die beide in een fabriek worden geproduceerd, worden op hun definitieve plek gehesen met een hijskraan. Daarna vinden er nog laswerkzaamheden plaats en wordt er voor de Loviumbrug een elektrische installatie aangebracht en geïnstalleerd.

Wegafsluitingen

Voor de bouw van de fundering aan de kant van de Binnenoostsingel is de hoek Binnenoostsingel / Havenkade in oktober circa twee weken afgesloten, maar wel te voet bereikbaar. Voor het plaatsen van de Binnenoost-singelbrug door een hijskraan, wordt de hoek Binnenoostsingel/ Havenkade eind januari 2020 gedurende één dag afgesloten. De afsluiting geldt dan ook voor voetgangers. Voor u als bewoner blijven alle woningen te voet bereikbaar.

Mogelijke hinder

Tijdens onze werkuren ondervindt u mogelijk overlast van geluid van draaiende machines en het heien van de palen. De aannemer doet zijn uiterste best om hinder tot een minimum te beperken. Mocht u te veel hinder ondervinden, dan kunt u terecht bij Cyntha Schouten van Dura Vermeer. Haar contactgegevens vindt u in de volgende alinea.

Informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Cyntha Schouten, omgevingsmanager van Dura Vermeer. Zij is bereikbaar op tel. (06) 538 08 235 of per email Singelparkbruggen@duravermeer.nl.

U kunt het project Singelparkbruggen ook volgen via www.leiden.nl/singelparkbruggen en de Bouwapp (te downloaden via de AppStore en Google Play). Hierop plaatst Dura Vermeer actuele informatie en foto’s.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet

R.D. Jansen
Projectmanager Singelparkbruggen
Gemeente Leiden