Singelparkbruggen - Wisenniabrug

Leiden werkt aan een lang, mooi en aaneengesloten stadspark rond de historische singels: het Singelpark! Deze bruggen zorgen voor de verbinding tussen de verschillende parkdelen en maken een aaneengesloten parkroute mogelijk. Aannemer Dura Vermeer start in oktober met de aanleg van zes nieuwe bruggen in het Singelpark.

Start werkzaamheden

Vanaf 7 oktober start de aannemer met de aanleg van de Wisenniabrug, op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur, bij het Huigpark en Blekerspark. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Inrichten bouwterrein Houtmarkt en Oude Herengracht
  • Bouw van landhoofden aan de Houtmarkt en Oude Herengracht
  • Bouw van middenpijlers in het water Oude Herengracht
  • Montage en afbouw van de stalen brug
  • Afbouw van de omgeving; o.a. straat- en metselwerk

De bouw van de fundering (landhoofden en middenpijlers) van de brug duurt waarschijnlijk acht weken. De Wisseniabrug wordt eind januari 2020 geplaatst. Hierna zijn nog ongeveer twee weken nodig voor de afbouw van de brug en de omgeving. Over de planning van deze werkzaamheden informeren we u te zijner tijd via o.a. de Bouwapp, Stadsnieuws en informatieborden in de omgeving.

Toelichting werkzaamheden

De werkzaamheden voor de bouw van de landhoofden bestaan onder andere uit graafwerk, trillingsarm heien van stalen buispalen en het storten van een betonnen fundering. Aan de kant van de Oude Herengracht worden ter voorbereiding op de heiwerkzaamheden gaten in de bestaande fundering van de kademuur geboord op de locaties waar de palen komen.De werkzaamheden voor het aanbrengen van een aantal van de buispalen worden vanaf pontons en werkschepen op het water uitgevoerd. Een deel van het landhoofd aan de Houtmarkt en de middenpijlers in het water bestaan uit prefab betonelementen, die in een fabriek worden geproduceerd. Deze elementen worden op hun definitieve plek gehesen met behulp van een hijskraan. De stalen Wisseniabrug zelf wordt ook in een fabriek geproduceerd en wordt eveneens met een hijskraan op haar definitieve plek gehesen. Daarna wordt de brug afgebouwd. Er worden laswerkzaamheden verricht aan de brug en bestrating aan het brugdek.

Wegafsluitingen

Tijdens het inhijsen van de prefab betonelementen in de week van 28 oktober wordt de hoek van de Houtmarkt tijdelijk afgesloten voor verkeer. Deze afsluiting duurt ongeveer twee dagen. Voor verkeer worden de Houtmarkt en de Noordergracht beide tijdelijk tweerichtingsverkeer. Dit wordt aangegeven met de gebruikelijke gele borden. U kunt de afsluiting wel te voet via de stoep passeren. Alle woningen blijven bereikbaar. Voor het plaatsen de Wisseniabrug door een hijskraan, eind januari 2020, wordt de Oude Herengracht ongeveer een dag afgesloten voor verkeer. Er wordt er een omleidingsroute ingesteld om de stad in en uit te komen. De woningen aan de Oude Herengracht blijven te voet bereikbaar. Voor uw veiligheid wordt u binnen de afzetting begeleid van en naar uw huis.

Mogelijke hinder

Tijdens onze werkuren ondervindt u mogelijk overlast van geluid van draaiende machines en het heien van de palen. De aannemer doet zijn uiterste best om hinder tot een minimum te beperken. Mocht u te veel hinder ondervinden, dan kunt u terecht bij Cyntha Schouten van Dura Vermeer via de onderstaande informatie.

Informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Cyntha Schouten, omgevingsmanager van Dura Vermeer. Zij is bereikbaar op tel. (06) 538 08 235 of per email Singelparkbruggen@duravermeer.nl.

U kunt het project Singelparkbruggen ook volgen via www.leiden.nl/singelparkbruggen en de Bouwapp (te downloaden via de AppStore en Google Play). Hierop plaatst Dura Vermeer actuele informatie en foto’s.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet

R.D. Jansen
Projectmanager Singelparkbruggen
Gemeente Leiden