Singelparkbruggen - Arsenaalplein bouw Aeldisbrug

Leiden werkt aan een lang, mooi en aaneengesloten stadspark rond de historische singels: het Singelpark! Deze bruggen zorgen voor de verbinding tussen de verschillende parkdelen en maken een aaneengesloten parkroute mogelijk. Aannemer Dura Vermeer start in oktober met de aanleg van zes nieuwe bruggen in het Singelpark.

Start werkzaamheden

Vanaf maandag 7 oktober start de aannemer, op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur, de werkzaamheden voor het vervangen van de kademuur Groenhazengracht en de aanleg van de Aeldisbrug bij het Arsenaalplein. De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Inrichten bouwterrein op het Arsenaalplein en de Groenhazengracht;
  • Vervangen kademuur Groenhazengracht inclusief bouw funderingen Groenhazengracht en Arsenaalplein;
  • Montage en afbouw van de stalen brug;
  • Afbouw van de omgeving; o.a. straat- en metselwerk.

Het vervangen van de kademuur en de bouw van de funderingen duurt waarschijnlijk 13 weken. De stalen Aeldisbrug wordt eind januari 2020 geplaatst. Daarna zijn nog ongeveer twee weken nodig voor de afbouw van de brug en de omgeving. Over de planning van deze werkzaamheden informeren we u tijdig via o.a. de Bouwapp, Stadsnieuws en informatieborden in de omgeving.

Toelichting werkzaamheden

De werkzaamheden voor het vervangen van de kademuur bestaan uit graafwerk, sloopwerk, het intrillen van damwanden, het trillingsarm heien van stalen buispalen, vlechtwerk van de wapening, het storten van de betonnen fundering, metselwerk en het trekken van de damwanden.
Tegelijkertijd met de vervanging van de kademuur, wordt het landhoofd aan de kant van de Groenhazengracht gebouwd, worden trillingsarme stalen buispalen geheid en een betonnen fundering gestort.
Aan de kant van het Arsenaalplein wordt de brug aan de bestaande fundering gekoppeld. De brug, die in een fabriek wordt geproduceerd, wordt eind januari 2020 op haar definitieve plek gehesen met een hijskraan. Daarna wordt de brug afgebouwd en het straatwerk hersteld.

Wegafsluitingen

Voor het vervangen van de kademuur wordt de Groenhazengracht ter plaatse van Tabú voor ongeveer 13 weken afgesloten. Restaurant Tabú in de Rembrandtstraat is bereikbaar via een pontonbrug die het Arsenaalplein en het voetpad achter het restaurant met elkaar verbindt.
Voor het plaatsen van de Aeldisbrug door een hijskraan, worden de Groenhazengracht en het Arsenaalplein eind januari 2020 voor één dag afgesloten. Deze dag geldt er een parkeerverbod voor de Rembrandtstraat vanwege de ruimte die nodig is om de brug naar haar bestemming te verplaatsen. Dit wordt aangegeven met de gebruikelijke gele borden. Alle woningen en bedrijven blijven te voet bereikbaar.

Mogelijke hinder

Tijdens onze werkuren ondervindt u mogelijk overlast van geluid van draaiende machines en het heien van de palen. De aannemer doet zijn uiterste best om hinder tot een minimum te beperken. Mocht u te veel hinder ondervinden, dan kunt u terecht bij Cyntha Schouten van Dura Vermeer via de onderstaande informatie.

Informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Cyntha Schouten, omgevingsmanager van Dura Vermeer. Zij is bereikbaar op tel. (06) 538 08 235 of per email Singelparkbruggen@duravermeer.nl.

U kunt het project Singelparkbruggen ook volgen via www.leiden.nl/singelparkbruggen en de Bouwapp (te downloaden via de AppStore en Google Play). Hierop plaatst Dura Vermeer actuele informatie en foto’s.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet

R.D. Jansen
Projectmanager Singelparkbruggen
Gemeente Leiden