Sigmaplantsoen - verplaatsen containers (2021-137)

Met deze brief informeren wij u over het verplaatsen van de ondergrondse containers van het Epsilonplantsoen naar het Sigmaplantsoen vanaf dinsdag 25 mei.

Verplaatsen ondergrondse containers

Nu de laatste woningen aan het Omegaplantsoen gereed zijn kan ook de openbare ruimte worden voltooid. Deze werkzaamheden vorderen gestaag. De ondergrondse containers welke nu aan het Epsilonplantsoen staan worden verplaatst naar het Sigmaplantsoen ter hoogte van Kappakade. Dit om plaats te maken voor fietsparkeerplekken en omdat ze hier beter geleegd kunnen worden. Het gaat om zowel de restafvalcontainers als de wijkverzamelcontainer (papier).

De werkzaamheden voor het verplaatsen starten vanaf dinsdag 25 mei en duren naar verwachting ca. 1 week. Gedurende de werkzaamheden kunt u met uw huidige containerpas gebruik maken van de overige containers in de directe nabijheid.

Informatie

  • Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

R.D. Jansen

Technisch projectleider