Schuttersveld - werkzaamheden centrumroute (2021-309)

Vooruitlopend op de herinrichting van het Schuttersveld als onderdeel van de Centrumroute gaan verschillende nutspartijen (o.a. Liander en Dunea) begin volgend jaar kabels en leidingen verleggen. Met deze brief informeren we u graag over de voorbereidende werkzaamheden die hieraan voorafgaand moeten worden uitgevoerd.

Werkzaamheden

Om de herinrichting van het Schuttersveld te kunnen realiseren, moeten er verschillende kabels en leidingen in de ondergrond worden verlegd. Als de nutspartijen hun werkzaamheden uitvoeren, willen we graag dat het fiets- en autoverkeer op het Schuttersveld in beide rijrichtingen gewoon door kan rijden. Daarom wordt de middenberm van het Schuttersveld tussen de Schipholweg en de Rijnsburgersingel tijdelijk dichtgestraat door aannemer KWS. Voor aanvang van het dichtstraten worden acht platanen die in de middenberm staan verplant. Deze bomen worden, zoals vastgesteld in het uitvoeringsbesluit, verplaatst naar de Langegracht. Daar vormen zij een mooie aanvulling op de al bestaande rijen platanen.

Wanneer?

De werkzaamheden voor  het verplanten van de bomen en het dichtstraten vinden plaats vanaf dinsdag 14 december tot en met uiterlijk vrijdag 31 december 2021. Er wordt gewerkt tussen zeven uur ’s ochtends en vier uur ’s middags op doordeweekse dagen.

Overlast en bereikbaarheid

We proberen hinder en overlast voor het verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden veroorzaken echter enige geluidsoverlast en verkeershinder. Voetgangers en fietsers kunnen het Schuttersveld op de normale manier blijven gebruiken. Voor het autoverkeer wordt de rijbaan tijdens de werkzaamheden in beide richtingen versmald naar één rijstrook in plaats van twee.

Vervolg

De nutspartijen starten vervolgens in de derde week van januari 2022 met het verleggen van de kabels en leidingen. Dit duurt ongeveer vijf maanden. Hier wordt u voorafgaand aan de start nog nader over geïnformeerd. Aansluitend aan deze werkzaamheden gaan de werkzaamheden voor de herinrichting van het Schuttersveld van start.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Meer weten over de Centrumroute? Kijk dan op www.leiden.nl/centrumroute.

Met vriendelijke groet,

Ewoud Spruijtenburg
Projectmanager Centrumroute