Schuttersveld - meedenken nieuwe inrichting (2020-326)

Er wordt hard gewerkt aan de Centrumroute, dit is de route van station Leiden Lammenschans naar station Leiden Centraal. Deze route wordt geschikt gemaakt voor hoogwaardig openbaar vervoer en wordt daarnaast van gevel tot gevel opnieuw ingericht. De omgeving Jan van Hout is opnieuw ingericht, op dit moment wordt gewerkt op de Hooigracht en aansluitend komt de Langegracht aan de beurt. Tot slot krijgt het Schuttersveld een nieuwe inrichting. U woont in de omgeving van het Schuttersveld. In deze brief vertellen wij u meer over het project en nodigen wij u uit om mee te denken over het ontwerp.

Wat verandert er bij u in de buurt?

Het project Centrumroute zorgt ervoor dat er een snelle busroute wordt gerealiseerd en dat meer ruimte ontstaat voor fietsers, voetgangers en groen. Tussen de kruising Schuttersveld-Rijnsburgersingel en de kruising Rijnsburgerweg-Bargelaan worden de wegen en kruispunten aangepast en wordt de straat van gevel tot gevel opnieuw ingericht. De grootste verandering is dat er aparte busstroken worden aangelegd om de bus betrouwbaar te laten doorrijden. Daarnaast worden extra bomen langs het Schuttersveld geplaatst om de ruimtelijke kwaliteit verder te versterken.

Denkt u mee?

De gemeente is op basis van het in 2015 genomen kaderbesluit Centrumroute begonnen met de uitwerking van het schetsontwerp. Graag willen wij dit aan u voorleggen. Omdat u in de buurt van het Schuttersveld woont, kunt u zich opgeven voor een klankbordgroep. Deze klankbordgroep komt 2 à 3 keer bij elkaar, aan het begin van de avond, verspreid over de maanden september en oktober.

Bijeenkomst

Planning (voorlopig)

Agenda
1Donderdag 24 september
  • Toelichting op het eerste schetsontwerp en de onderwerpen waarover kan worden meegedacht, zoals de mogelijkheden tot vergroening, inrichting van het straatprofiel en parkeerplekken
  • Kaders waarbinnen kan worden meegedacht
  • Bespreken van ideeën en wensen m.b.t. de benoemde onderwerpen
2Dinsdag 20 oktober
  • Terugkoppeling over de verwerking van de opgehaalde ideeën uit de 1e bijeenkomst
  • Toelichting en bespreking van gemaakte keuzes in het voorlopig ontwerp

U kunt zich aanmelden voor de klankbordgroep door een e-mail te sturen naar m.miedema@leiden.nl onder vermelding van uw naam en adres. Aanmelden kan tot en met maandag 14 september. Als u zich aanmeldt dan is het de bedoeling dat u bij beide bijeenkomsten aanwezig bent. Op basis van de aanmeldingen stellen wij de klankbordgroep samen. Daarna informeren we de mensen die zich hebben aangemeld over de locatie en agenda van de eerste bijeenkomst.

We zullen ons bij de organisatie van de bijeenkomsten houden aan de op dat moment geldende RIVM maatregelen betreft Covid-19. Als het hierdoor niet mogelijk is om elkaar fysiek te treffen, dan zullen de bijeenkomsten digitaal plaatsvinden. U wordt hiervan tijdig op te hoogte gebracht.

Na de afronding van de klankbordgroepen zullen we het uitgewerkte Voorlopig Ontwerp ook plaatsen op onze participatiepagina doemee.leiden.nl. Daar wordt de nieuwe inrichting op de route in het ontwerp uitgelegd en kan iedereen online een reactie geven.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Op de website www.leiden.nl/centrumroute vindt u meer informatie over het project. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ewoud Spruijtenburg

Projectmanager Centrumroute