Schuttersveld - laatste fase herinrichting (2023-038)

Net voor kerst is het Schuttersveld weer opengesteld voor autoverkeer. Sinds 8 januari is de nieuwe dienstregeling van Arriva van kracht en rijden er R-netbussen over het Schuttersveld. Hoewel het Schuttersveld al in gebruik is, worden tot de zomer de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Met deze brief informeren we u hier graag over.

Groen

Alle nieuwe bomen zijn geplant op het Schuttersveld, met uitzondering van de vier bomen voor Lorentz Fase 2. Hier wachten we mee tot Lorentz Fase 2 gebouwd is. Het is zonde om de bomen nu al te planten. Er komt nog bouwverkeer en de bomen zouden dan weer verplant moeten worden, wat niet goed voor de bomen is. De planten in de plantvakken voor het Achmea-gebouw zijn ook geplant. De groenstrook achter de populieren wordt nog ingezaaid. De bermen van het Schuttersveld zijn ook ingezaaid met een kruidenmengsel. In het voorjaar heeft het Schuttersveld daardoor een veel groenere uitstraling.

Werkzaamheden Rijnsburgerviaduct

Scooterparkeerders kunnen sinds maandag 30 januari hun scooter parkeren op de nieuwe scooterparkeerplek aan de Bargelaan. Deze parkeerplaats ligt tussen het fietspad en de rijbaan in, tegenover de Kiss & Ride. De huidige scooterparkeerplek onder het Rijnsburgerviaduct verdwijnt binnenkort. De weg en de stoep gaan we opnieuw inrichten. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Naar verwachting starten begin maart de werkzaamheden onder het Rijnsburgerviaduct en het fiets- en voetpad voor het SVB-kantoor tot en met de taxistandplaats. Hiermee verdwijnt de scooterparkeerplek definitief. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden. Fietsers en voetgangers worden in deze tijd omgeleid.

Werkzaamheden riolering oostzijde Rijnsburgersingel

Door een onverwachte leiding in de ondergrond kon de rioolaansluiting nabij de Rijnsburgersingel niet worden aangesloten. In samenwerking met het Hoogheemraadschap wordt momenteel gezocht naar een oplossing. Zodra er akkoord is, wordt het materiaal besteld en kan het rioolwerk worden uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden starten, is nu nog niet bekend. Dit is onder andere afhankelijk van de levertijd van de benodigde materialen. Nadat de rioolwerkzaamheden hebben plaatsgevonden, wordt ook het straatwerk bij de Rijnsburgersingel afgerond. Zodra de startdatum bekend is, wordt dit vooraf via verkeersborden bekendgemaakt.

Verlichting

Op het Schuttersveld moet nog een aantal lantaarnpalen worden geplaatst. Dit gebeurt naar alle waarschijnlijkheid in de avond of nacht om het verkeer zo min mogelijk in de weg te zitten. De laatste lantaarnpalen worden geplaatst als de werkzaamheden rondom het Rijnsburgerviaduct klaar zijn.

Asfalteren fietspaden

Op dit moment ligt op het fietspad aan de kant van het ING-kantoor nog zwart asfalt. Als de werkzaamheden bij het Rijnsburgerviaduct klaar zijn, wordt op het fietspad in de tunnel en op het fietspad aan de kant van het ING-kantoor nog een rode laag asfalt en belijning aangebracht.

Anthony Fokkerweg

Een deel van de Anthony Fokkerweg wordt nog opnieuw bestraat. Hierbij wordt eerst de ene helft gedaan en dan de andere helft. Zo blijft de straat open voor het verkeer.

Op de hoogte blijven?

Voor actuele informatie over het project herinrichting Schuttersveld adviseren wij u gebruik te maken van de KWS-app. Door onze updates kunt u de voortgang van het project op de voet volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store. Mocht u geen gebruik willen maken van de app maar wel updates willen ontvangen kunt u ook een mail sturen naar het onderstaande emailadres.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via 06 11 32 02 81,

e-mail: agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Miedema                                   

Projectmanager gemeente Leiden

en

Jeroen Sala

Projectleider KWS Infra bv Rotterdam - Zwijndrecht