Schuttersveld - herinirchting (2021-193)

Er wordt hard gewerkt aan de Centrumroute. Dit is de route van station Leiden Lammenschans naar station Leiden Centraal. Deze route wordt geschikt gemaakt voor hoogwaardig openbaar vervoer (R-net bussen) en wordt daarbij van gevel tot gevel opnieuw ingericht om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Ook het Schuttersveld krijgt een nieuwe inrichting. Met deze brief geven we u een update van de laatste stand van zaken en de planning van het project.

Totstandkoming en update ontwerp

Sinds september hebben er vier bijeenkomsten met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers plaatsgevonden waarin het projectteam het ontwerp aan de deelnemers heeft voorgelegd. Ook heeft het projectteam met veel individuele partijen in het gebied gesproken. Alle wensen en ideeën hieruit zijn zo veel mogelijk meegenomen in de totstandkoming van het ontwerp. Daarnaast zijn er naar aanleiding van de suggesties die via het Doemee-platform zijn gedaan optimalisaties in het ontwerp doorgevoerd. Voor zowel het ontwerp als een terugkoppeling van deze ideeën gaat u naar doemee.leiden.nl, project Centrumroute-herinrichting Schuttersveld.

In het huidige ontwerp is de groeninvulling verder uitgewerkt waarbij de bermen worden ingezaaid met een kruidenrijke vegetatie. In de bomenrijen aan de zijkanten worden linden geplaatst net zoals op de Rijnsburgerweg. In de middenberm komen bomen die minder breed worden in verband met de inpassing van de 3 oktober-kermis. Het gaat hier om iepen, essen en elzen. Aan beide zijden van het Schuttersveld komt een laad-/ losvak. Ook is in overleg met de beheerder en eigenaar van de panden van onder andere de ING en NTI besloten om de inrit naar het parkeerterrein achter deze panden te verplaatsen van het Schuttersveld naar de achterzijde (A. Fokkerweg), zodat de doorstroming van de bussen wordt geoptimaliseerd en onderbrekingen in de groenstructuur en het fietspad langs het Schuttersveld worden voorkomen. Verder hebben we door een goede suggestie op de Doemee-pagina een mindervaliden parkeerplek verplaatst waardoor de afstand tussen de fysiotherapiepraktijk en de dichtstbijzijnde parkeerplek voor mindervaliden sterk is verkleind. Zoals hierboven aangegeven is het volledige ontwerp in te zien op doemee.leiden.nl.

Planning

Afgelopen dinsdag 6 juli heeft het college van burgemeester en wethouders het uitvoeringsbesluit voor de herinrichting van het Schuttersveld vastgesteld. Na het zomerreces wordt dit uitvoeringsbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. Het uitvoeringsbesluit staat op 30 september geagendeerd in de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Het is mogelijk om in te spreken. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 12.00 uur vóór de dag van de commissievergadering aanmelden. Kijk voor meer informatie op gemeenteraad.leiden.nl/denk-mee/inspreken. Vaststelling in de gemeenteraad staat op 7 oktober op de agenda. De stukken zijn te zijner tijd in te zien via www.leiden.nl/raad.

Het besluit van de raad is onder andere belangrijk voor de gunning van de uitvoeringswerkzaamheden aan een aannemer. Volgens planning wordt eind 2021 de opdracht verstrekt aan een aannemer en gaan de werkzaamheden begin volgend jaar van start. Naar verwachting duren deze ongeveer een jaar.

Meer informatie

Op de website www.leiden.nl/centrumroute vindt u meer informatie over het project. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Abonneer u op ‘Centrumroute’, dan ontvangt u het laatste nieuws over het project.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.         

Met vriendelijke groet,     

Ewoud Spruijtenburg

Projectmanager Centrumroute