Schuttersveld - bodemonderzoek (2020-409)

In voorbereiding op de herinrichting van het Schuttersveld, die eind 2021 start als onderdeel van de Centrumroute, gaan adviesbureau IDDS en aannemerij Koolmoes vanaf maandag 16 november bodemonderzoeken uitvoeren.
Met deze brief informeren we u graag over de werkzaamheden.

Bodemonderzoek

Om de exacte ligging van ondergrondse kabels en leidingen in kaart te brengen en de opbouw van het asfalt en de grondlagen te achterhalen, is het noodzakelijk om bodemonderzoek te doen. Hiervoor laten we op diverse locaties aan het Schuttersveld proefsleuven graven en boringen uitvoeren.

Wanneer?

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen maandag 16 en vrijdag 27 november. We hebben de werkzaamheden zoveel als mogelijk overdag kunnen inplannen, met uitzondering van de avonden en nachten van donderdag 19 op vrijdag 20 en dinsdag 24 op woensdag 25 november.

Wat gaat er precies gebeuren?

Op maandag 16 november worden overdag in het asfalt enkele sleuven gezaagd om kleine gedeeltes asfalt in de dagen erna te kunnen opbreken. In de daarop volgende twee weken graven we de proefsleuven om inzichtelijk te krijgen wat de exacte locatie is van de vele kabels en leidingen in de ondergrond. Om overlast voor het verkeer rondom de Valkbrug te voorkomen, zal er één proefsleuf in de avond en nacht van dinsdag 24 november worden gegraven.

In de avond en nacht van donderdag 19 november worden enkele gaten in het asfalt geboord. Dit wordt gedaan om de opbouw van het asfalt en onderliggende grondlagen te achterhalen en is voor de avond en nacht gepland om de overlast voor het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken. Dit inzicht is nodig omdat op de desbetreffende locatie in de toekomst extra riolering wordt aangelegd.

Na afloop van de werkzaamheden worden de sleuven weer aangevuld en wordt het asfalt weer hersteld.

Overlast en bereikbaarheid

We proberen hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden zullen echter enige geluidsoverlast veroorzaken. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, wordt het Schuttersveld ter plaatse van de werkzaamheden gedeeltelijk afgezet. Het verkeer kan wel gebruik blijven maken van het Schuttersveld.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - Leiden, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.
Meer weten over de Centrumroute? Kijk dan op www.leiden.nl/centrumroute.

Met vriendelijke groet,

Ewoud Spruijtenburg
Projectmanager Centrumroute