Schipholweg - voorlopig aanwijsbesluit ondergrondse containers (2020-455)

Om Leiden nog schoner en mooier te maken, gaat de gemeente Leiden over tot het zoveel mogelijk vervangen van minicontainers voor restafval door ondergrondse restafvalcontainers. Hiermee wordt de kwaliteit van de openbare ruimte sterk verbeterd.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen:

  • Schipholweg ter  hoogte van nummer 5A, twee perscontainers voor huishoudelijk restafval, locatienr. SK_020R

Plattegrond met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen tot en met 21 januari 2021 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

Als u een zienswijze wilt indienen, kan dat tot en met 21 januari 2021. Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van Leiden, t.a.v. mw. B. Burgers, Projectbureau, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via het formulier op www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, Schipholweg t.h.v. 5A, perscontainers restafval, locatienr. SK_020R.

Officiële publicatie in Gemeenteberichten

Op donderdag 10 december is in de rubriek Gemeenteberichten van de gemeentelijke Stadskrant (op de achterkant van het Leids Nieuwsblad) de officiële publicatie van het aanwijsbesluit opgenomen. Deze brief sturen wij u om u te attenderen op deze publicatie.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Bas Boeker

Projectmanager