Schipholweg Oost - nieuwe inrichting (2023-063)

Het project Schipholweg Oost is onderdeel van het project Leidse Ring Noord en wordt opnieuw ingericht. Schipholweg Oost is het deel van de Schipholweg vanaf de kruising met de Dellaertweg/Parmentierweg tot aan de kruising met de Willem de Zwijgerlaan/Oegstgeesterweg. Ter voorbereiding op de herinrichting worden er een aantal bomen gekapt en verplant. Met deze brief informeren we u graag over deze werkzaamheden en het vervolg van het project.

Werkzaamheden

Het vooraf kappen en verplanten van de bomen langs de Schipholweg Oost is nodig om de werkzaamheden uit te voeren met zo min mogelijk hinder voor het verkeer. In totaal worden er negentien bomen gekapt en drie bomen verplant naar een nieuwe plek langs Schipholweg Oost.

Wanneer?

Het kappen en verplanten van de bomen vindt plaats vanaf maandag 20 maart tot en met uiterlijk woensdag 22 maart. Er wordt overdag gewerkt en op werkdagen buiten de spitsperioden. Op zondag worden geen werkzaamheden verricht.

Overlast en bereikbaarheid

We proberen hinder en overlast voor het verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden veroorzaken echter enige geluidsoverlast en verkeershinder. Voor voetgangers en fietsers blijven de voetpaden en fietspaden toegankelijk. Voor het autoverkeer wordt de weg tijdens de werkzaamheden tijdelijk smaller. De weg blijft in beide richtingen open.

Vervolg project

De aanbesteding voor de totale herinrichting van de Schipholweg Oost is bijna afgerond. Indien alles volgens plan verloopt, kunnen we in april een aannemer de opdracht geven om de werkzaamheden uit te gaan voeren. Wanneer de herinrichting precies start, is afhankelijk van het plan van aanpak van de desbetreffende aannemer. Op het moment dat de aannemer bekend is, organiseren we zo snel mogelijk een informatiebijeenkomst om de aannemer aan u voor te stellen en u te informeren over de (planning van de) werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 09:00 uur-17:00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Voor (dringende) vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder (Dennis van Herpen: 06-53327566).

Met vriendelijke groet,

Ewoud Spruijtenburg

Projectmanager