Schipholweg - online bijeenkomst (2021-262)

Graag informeer ik u hierbij over de stand van zaken van de Leidse Ring Noord en de online informatiebijeenkomst over het tracédeel Schipholweg-oost op dinsdag 26 oktober.

Leidse Ring Noord

In het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van het verkeer op de route Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan. De Leidse Ring Noord is onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp gaat leiden. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat onze Leidse regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft.

Kaderbesluit en tracédeel Schipholweg-oost

De gemeenteraad van Leiden heeft in het najaar van 2019 een geactualiseerd Kaderbesluit voor de Leidse Ring Noord vastgesteld. Aan de hand van deze kaders wordt nu verder gewerkt aan het wegontwerp en de inpassing van de Schipholweg-oost. Dit tracédeel betreft de Schipholweg vanaf de noordzijde van de stationspleintunnel (incl. de kruisingen met Dellaertweg en Parmentierweg) tot de kruising met de Willem de Zwijgerlaan.

Wat verandert er bij u in de buurt?

In het kaderbesluit is onder meer vastgelegd dat de Schipholweg en de kruising met de Dellaertweg heringericht worden voor een betere doorstroming van de auto en het OV. Daarnaast moet er een goede aansluiting worden gerealiseerd op de nieuwe brandweerkazerne die in 2022 in gebruik wordt genomen en moet de weg worden ingepast in de omgeving.

Komende periode gaan wij het ontwerp en deze inpassing in de omgeving verder uitwerken. De verwachting is dat de gemeenteraad van Leiden hierover begin van volgend jaar een zogeheten Uitvoeringsbesluit neemt. De vervolgstap is het contracteren van een aannemer die de werkzaamheden uit zal voeren.

Informatiebijeenkomst

Wij nodigen u van harte uit voor een digitale informatiebijeenkomst op dinsdagavond 9 november. Tijdens deze avond presenteren wij het ontwerp en is er ruimte om uw vragen daarover te stellen.

Het programma is als volgt:

  • 19.20 uur Aanmelden via Microsoft Teams.
  • 19.30 uur Welkomstwoord en doel en opzet van deze digitale avond.
  • 19.40 uur Presentatie van het wegontwerp en de inpassing met de mogelijkheid om via de chatfunctie reacties te plaatsen/vragen te stellen.
  • 20.10 uur Na de presentatie worden de ontvangen vragen per onderwerp besproken.
  • 21.00 uur Einde digitale informatiebijeenkomst. Vragen die nog niet zijn beantwoord, worden met beantwoording toegevoegd aan het verslag van de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar leidsering@leiden.nl. Dan sturen wij u een link voor de Teams-vergadering.

Verslag

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de presentatie en het verslag van de avond willen ontvangen, kunt u dit ook aangeven, door te mailen naar leidsering@leiden.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen voor de Schipholweg-oost? Dan kunt u een email sturen naar leidsering@leiden.nl. Als er ontwikkelingen zijn ontvangt u daarover bericht.

Peiling

Wij willen graag weten hoe u het project ervaart. Daarom werken wij voor de Leidse Ring Noord met een tevredenheidsmonitor. Dit stelt ons in staat aanpassingen te doen in de manier van werken als dat nodig is. U kunt zich aanmelden voor de monitor via www.uwmeningtelt.nu/leidseringnoord. Na aanmelding krijgt u gedurende de voorbereiding en aanleg van de Leidse Ring Noord een aantal keer een online vragenformulier. De resultaten en aanpassingen die daardoor worden gedaan, koppelen wij aan u terug.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Sylvia van Oevelen
Omgevingsmanager Leidse Ring Noord