Schipholweg - onderhoud bestrating (2021-157)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden op de Schipholweg. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Werkzaamheden

Een gedeelte van het trottoir ter hoogte van het Golden Tulip Hotel is aan onderhoud toe en wordt opnieuw bestraat. Bij deze herbestrating vervangen we de huidige tegels, door dikkere nieuwe tegels.

Start werkzaamheden

Op maandag 7 juni starten de werkzaamheden en naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 25 juni. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Om uw pand bereikbaar te houden worden er loopschotten neergelegd na het verwijderen van de bestrating. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer