Schipholweg - intentieovereenkomst herontwikkeling (2021-246)

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Schipholweg 101.

Op donderdag 29 september ondertekenen wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking, ruimte en wonen) en de directie van Schipholweg Beheer B.V. een zogenaamde intentieovereenkomst voor Schipholweg 101 A-K om samen de haalbaarheid van de herontwikkeling van Schipholweg 101 A-K te onderzoeken.

Schipholweg Beheer B.V. is een samenwerking tussen Citystone Group en Urban Development Partners. Zij zijn eigenaar van Schipholweg 101 A-K. Zij hebben de gemeente Leiden benaderd met plannen om deze locatie te ontwikkelen van een kantoorpand naar twee woontorens met op de eerste bouwlagen kantoren en andere commerciële ruimtes. De plannen sluiten aan bij de visie van de gemeente, zoals verwoord in de gebiedsvisie Schipholweg. Daarom gaan de gemeente Leiden, Citystone Group en Urban Development Partners de komende tijd samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Afspraken over deze onderzoeksperiode zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst. Als de haalbaarheidsonderzoeken succesvol worden afgerond, dan wordt een participatietraject met de omgeving en andere belanghebbenden opgestart. Dit is naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2022. U ontvangt daar tegen die tijd nader bericht over van de initiatiefnemer. Mocht u in de tussentijd vragen hebben aan de initiatiefnemer, dan kunt u contact opnemen met Sven Pieters, directeur van Citystone Group, via sven.pieters@citystone.nl.

Gebiedsvisie Schipholweg

Schipholweg 101 is één van de eerste ontwikkelingen op basis van de kaders, wensen en eisen die vastgelegd zijn in de gebiedsvisie Schipholweg. Deze ontwikkeling draagt bij aan de transformatie van het gebied rond de Schipholweg naar een levendig gebied waar je kunt wonen en werken dichtbij het station, de binnenstad en het Leiden Bio Science Park.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Adinda Gisder-Visser
Projectmanager Schipholweg