Schipholweg - gebiedsvisie

De gemeente stelt, samen met vele betrokkenen, een gebiedsvisie op voor de Schipholweg. Met deze brief willen we u uitnodigen voor de inloopavond op woensdag 17 april 2019 over de concept gebiedsvisie, van 18.00 tot 21.00 uur.

Gebiedsvisie

De gebiedsvisie geeft antwoord op vragen als: Wat voor uitstraling moeten de Schipholweg en de directe omgeving hebben? Hoe combineren we op een prettige manier wonen en werken aan de Schipholweg? Hoe maken we beter gebruik van de ligging nabij het station? Maar ook: Hoe zorgen we ervoor dat het gebied duurzaam is en blijft? Kortom: het is een basisdocument waarin staat hoe het gebied er in de toekomst uit zal gaan zien.

Wat vooraf ging

Het college van B en W heeft voorafgaand aan het opstellen van de gebiedsvisie drie vertrekpunten meegegeven:

  • functiemenging (van kantorengebied naar een gebied met een kantoor- en woonfunctie);
  • verduurzaming;
  • verdichting.

Om tot een gebiedsvisie te komen heeft de gemeente een gespecialiseerd stedenbouwkundig bureau, POSADMaxwan, gevraagd de inhoud op te stellen. Het concept dat er nu ligt is tot stand gekomen na verschillende gesprekken met eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg. Ook vonden er twee wijkwandelingen met direct omwonenden plaats op 10 en 11 december 2018 en is de community van de Duurzaamste Kilometer van Nederland betrokken.

Status van de visie

Momenteel is het concept van de gebiedsvisie klaar om aan u te presenteren. Graag delen we de richting en keuzes uit deze visie met u, voorafgaand aan de formele zienswijzenprocedure en besluitvorming door college en raad. Wij willen nu graag het volgende met u bespreken. Sluiten uw verwachtingen voor dit gebied aan bij de ambities die nu opgeschreven zijn? Worden uw belangen hierbij goed geborgd? En als laatste: verbetert de kwaliteit voldoende? In de bijlage ziet u het proces schematisch uitgewerkt.

Uitnodiging Inloopavond

Wij nodigen u uit om met ons te kijken naar de concept gebiedsvisie Schipholweg. U kunt de hele avond binnenlopen. Op drie momenten presenteren we de conceptvisie kort. De rest van de avond kunt u per thema informatie inwinnen en in gesprek gaan met betrokkenen van de gemeente en stedenbouwkundigen van POSADMaxwan.

  • Datum: woensdag 17 april 2019
  • Tijd: 18.00 tot 21.00 uur.
  • Locatie: Golden Tulip, Schipholweg 3
  • Presentatie gebiedsvisie (3 keer dezelfde): 18.15-18.30 uur; 19.15-19.30 uur; 20.15-20.30 uur.

Aanmelden

De inloopavond is voor iedereen toegankelijk. We waarderen het als u zich vooraf aanmeldt, zodat we een indicatie hebben hoeveel personen we kunnen verwachten. Aanmelden kan via a.de.jong2@leiden.nl.

Meer informatie

Op www.leiden.nl/schipholweg vindt u meer achtergrondinformatie, zoals de verslagen van de wijkwandelingen. Vragen of opmerkingen kunt u stellen aan Adinda Gisder-Visser, a.gisder@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Wout van der Heijden
Projectmanager gebiedsvisie Schipholweg

Bekijk de volledige brief (pdf, 305 kb) met afbeelding en procedure in pdf-formaat.