Sara de Bronovoplein - opknappen speelplek (2021-250)

Op donderdag 17 juni 2021 stuurden wij u een brief over het opknappen van de speelplek bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2021-168, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Hierop hebben wij diverse reacties ontvangen.

Inspraak

Als eerste willen wij jullie bedanken voor uw inbreng. Aan de hand van de inspraak heeft het bedrijf van Ee speeltoestellen een plan opgesteld. Dit kunt u zien aan de achterzijde van deze brief. Hieronder geven wij u een reactie naar aanleiding van de binnengekomen vragen en opmerkingen:

  • .Kan er een schommel geplaatst worden? – Er is budget om een mandschommel bij het ontwerp op te nemen.
  • .Kunnen er doeltjes worden geplaatst? – Doeltjes worden op deze locatie met zo weinig ruimte afgeraden.
  • .Kan het duikelrekje gehandhaafd blijven? – Er is in het kader van duurzaamheid ervoor gekozen om het duikelrekje te hergebruiken.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Uitvoering

Begin december wordt het plan uitgevoerd. Te zijner tijd ontvangt u een brief met de exacte datum.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer