Salvador Allendeplein - vervanging speeltoestellen (2019-287)

De gemeente Leiden gaat een aantal speeltoestellen op het Salvador Allendeplein vervangen. Het klimtoestel en het bankje blijven staan. Het bedrijf Van Ee B.V. is verantwoordelijk voor het vervangingsplan en de uitvoering.

Inspraak

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat de omwonenden betrokken zijn bij de keuze van de speeltoestellen. Zo zorgen we ervoor dat de speeltoestellen aansluiten bij de wensen van de omwonenden. Op de achterzijde van deze brief staat het vervangingsplan voor de speelplaats. Wij nodigen u hierbij graag uit om mee te denken.

Hoe werkt het?

Wilt u meebeslissen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 8 november een e-mail naar A.van.de.Sande@leiden.nl met uw ideeën en aanvullingen.

Vervolg

Al uw ideeën worden verzameld en zo veel mogelijk verwerkt in het nieuwe ontwerp. Dit aangepaste ontwerp sturen we voor we gaan beginnen met de uitvoering via een bewonersbrief rond. We streven naar uitvoering begin 2020.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur).

Met vriendelijke groet,

Danny Boers

Beheerder Spelen, Water en Straatmeubilair

Cluster Beheer