Salvador Allendeplein - vervangen speeltoestellen (2019-373)

Op 21 oktober stuurden wij u een brief over de vervanging van de speeltoestellen bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2019-287, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Hierop hebben wij diverse reacties ontvangen.

Wijzigingen op basis van de inspraak

Uit de inspraak kwam de wens voor speelmogelijkheden voor rolstoelgebonden kinderen naar voren. Samen met de aannemer hebben wij de mogelijkheden bekeken en het plan daarop aangepast. In plaats van de evenwichtsbalken komen er drie speelpanelen met de volgende spelletjes:

  • Boter-kaas-en-eieren
  • Pinball
  • Klokkenspel

U kunt het nieuwe plan bekijken op de achterkant van deze brief.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 of mail naar A.van.de.Sande@leiden.nl.

Uitvoering

Begin 2020 wordt het plan uitgevoerd. Te zijner tijd ontvangt u een brief met de exacte datum.

Met vriendelijke groet,

Danny Boers
Cluster Beheer