Salvador Allendeplein - vernieuwen speelplek (2020-053)

Op 11 december 2019 stuurden wij u een brief over het vernieuwen van de speelplek bij u in de buurt. Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de werkzaamheden.

Werkzaamhedenl

Het speelhuis wordt eerst verwijderd. Daarna worden de speelpanelen en de nestschommel geplaatst. Daarna wordt nog kunstgras gelegd onder de nestschommel. Het combinatietoestel, het bankje en het duikelrek blijven staan op dezelfde plaats.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in de week van 10 februari. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen? Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Wij vragen hier uw begrip voor. Mocht u toch teveel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met Rob van der Steen via telefoonnummer 14 071.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danny Boers

Beheerder Water, Spelen en Straatmeubilair

Cluster Beheer