Saffierstraat - tijdelijke locatie winteropvang (2020-452)

Geachte omwonenden van Saffierstraat 3a,

Binnen de gemeente Leiden is er een tekort aan plekken om dak- en thuislozen veilig winteropvang te kunnen bieden. Op de huidige locatie is onvoldoende ruimte om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Daarom heeft de gemeente gezocht naar een locatie om tijdelijk een aantal extra opvangplekken te realiseren. Er is voor gekozen om deze tijdelijke opvang te creëren in de oude gebouwen van korfbalvereniging Crescendo in de Saffierstraat 3a. Omdat de gebouwen nu leeg staan, zijn deze per direct beschikbaar.

Ingebruikname gebouw

De extra opvang is nodig vanwege de kouderegeling die geldt t/m 31 maart 2021. Hierdoor kan het zijn dat meer dak- en thuislozen tijdens de winterperiode van een opvangplek gebruik willen maken. Op de locaties van De Binnenvest zijn geen plekken meer beschikbaar. De locatie aan de Saffierstraat wordt, na goedkeuring door de brandweer, vanaf maandag 14 december in gebruik genomen. Het hek rondom de gebouwen wordt opengesteld als er cliënten van De Binnenvest in het gebouw verblijven.

Opvang voor tien extra personen

De gebouwen staan op dit moment leeg en worden op termijn gesloopt. Ze zijn eigendom van de gemeente. Omdat het een tijdelijke opvangvoorziening betreft, heeft dit geen gevolgen voor eventuele andere plannen op het terrein. Er zijn inmiddels kleine aanpassingen aan de gebouwen gedaan zodat hier veilig mensen kunnen verblijven en de coronarichtlijnen geborgd kunnen worden. Naar verwachting is er ruimte om tien personen op deze locatie op te vangen.

Begeleiding door De Binnenvest

Beveiliging, begeleiding, eten en het wassen van kleding wordt door De Binnenvest georganiseerd. Het Rode Kruis heeft hiervoor vrijwilligers aangeboden. Het is nu niet in te schatten hoeveel mensen gebruik willen maken van deze tijdelijke opvangmogelijkheid. Over het algemeen maken relatief weinig mensen gebruik van de opvang op momenten dat de kouderegeling van kracht is. Meestal gaat het om hooguit drie tot vijf extra personen.

Duur van gebruik tijdelijke locatie

Deze tijdelijke locatie voor winteropvang blijft bestaan zolang de kouderegeling van kracht is, tot en met 31 maart 2021.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een e-mail naar s.lekkerkerker@leiden.nl of bel met De Binnenvest, tel. 071 - 516 61 00.

Met vriendelijke groet,

Thera Olthof

Teammanager Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling