Saffierstraat - geen internationale basisschool op het voormailge Crescendoterrein (2021-162)

Via deze brief informeert de gemeente u over het besluit om te stoppen met de plannen voor tijdelijke huisvesting van een internationale basisschool (IGBO) aan de Saffierstraat 3a (het voormalige Crescendoterrein).

Nieuw schoolbestuur

In november 2020 ontving u van ons een brief (kenmerk 2020-420). Hierin stond dat de oprichting van een internationale basisschool in Leiden vertraging opliep. Nadat een ander schoolbestuur afzag van een IGBO, heeft de gemeente de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) gevraagd deze basisschool op te richten.

Tijdelijke huisvesting internationale basisschool op een andere locatie

Na zorgvuldig onderzoek heeft SCOL kortgeleden besloten om een internationale school op te richten in Leiden. Met de komst van deze nieuwe samenwerkingspartner kon de gemeente binnen de schoolgebouwen van SCOL op zoek gaan naar tijdelijke beschikbare ruimte voor de IGBO. In een bestaand onderwijsgebouw van SCOL in Leiden Zuid staan momenteel meerdere klaslokalen leeg en is deze tijdelijke ruimte gevonden. Een bestaand schoolgebouw gebruiken is een duurzamere, goedkopere en snellere oplossing dan een nieuw, tijdelijk gebouw op het Crescendoterrein neerzetten. Dit betekent dat de gemeente stopt met de plannen voor een tijdelijke onderwijslocatie aan de Saffierstraat.

Nog geen nieuwe plannen voor het Crescendoterrein

Voor het toekomstig gebruik van het Crescendoterrein zijn nu geen andere plannen meer. De afdeling Sport van de gemeente Leiden heeft het terrein in beheer. Er wordt onderzocht voor welke sport- of eventuele andere functies het terrein in de toekomst kan worden ingezet.

Vervanging riolering

De riolering in uw buurt wordt vervangen. Hierover vond in de eerste week van juni een digitale bewonersbijeenkomst over het schetsontwerp plaats. In dit project wordt naast de riolering ook bekeken hoe de openbare ruimte rondom de Saffierstraat opnieuw wordt ingericht. In het project zal onderzocht worden of de aanwezige parkeerstrook voor vrachtwagens op de Saffierstraat behouden blijft. Hierover wordt u apart geïnformeerd.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben met deze brief. Indien nodig beantwoorden we graag uw vragen telefonisch en/of online.

Met vriendelijke groeten,

Jurriaan van Hellemond
Projectmanager tijdelijke huisvesting IGBO